Tre företrädare för livsmedelsgrossisten Medabfood AB i Borlänge står i dagsläget åtalade vid Falu tingsrätt för brottet grovt försvårande av skattekontroll, respektive medhjälp till grovt försvårande av skattekontroll. De åtalade är 37-årige Mehmet Sirac Abic, 40-årige Halil Karakas och 32-årige Elvan Cicen. Abic och Karakas sitter med i bolagets styrelse medan Cicen är ansvarig för företagets bokföring.

pengar

De åtalade är inte enbart företagare, deras karriärer kantas av föreningsengagemang och, för en av de åtalade, politiska förtroendeuppdrag. En person som tidigare skulle kunnat lyftas fram som en engagerad och ”godhjärtad” förebild bland invandrare visar sig nu vara inblandad i grov ekonomisk brottslighet.

Elvan Cicen är förutom att vara ansvarig för den löpande bokföringen för Medabfood AB även kassör, grundare och kontaktman till den mångkulturella fotbollsklubben Dalkurd FF. Han har dessutom tidigare innehaft ett politiskt förtroendeuppdrag då han suttit i kommunfullmäktige i Borlänge för Socialdemokraternas räkning.

Dalkurd är en fotbollsförening som bildades av kurder år 2004, och som i dagsläget spelar i Division 1. Laget innehöll så mycket som 14 nationaliteter under säsongen 2009. Enligt källor till Nordfront har det länge gått rykten om att Dalkurd betalar sina ”stjärnor” svart.

Abic

Mehmic Sirac Abic

Evlan Cicen är inte den enda av de åtalade som har kopplingar till fotbollsföreningen Dalkurd. Tidigare har nämligen även Mehmic Sirac Abic varit kassör i föreningen.

Att Mehmic Sirac Abic suttit som kassör åt en fotbollsförening som grundades 2004 kan tyckas vara anmärkningsvärt. Enligt källor till Nordfront avtjänade han redan år 1999 ett fängelsestraff på anstalten Viskan väster om Sundsvall, han ska då ha gjort sig skyldig till skattebrott på en pizzeria han drivit.

Enligt åtalet ska Abic och Karakas ha gjort sig skyldiga till grovt försvårande av skattekontroll genom att utfärda minst 1 574 stycken falska fakturor, vars totala belopp uppgår till ca 14 miljoner kronor. De falska fakturorna ska ha utfärdats systematiskt mellan mars 2009 och mars 2011. På detta sätt har Medabfood AB kunnat hjälpa 60-70 restauranger i Dalarna och angränsande län med svart försäljning för upp till 30 miljoner kronor.

”Brottet är att bedöma som grovt eftersom det avsett mycket betydande belopp, utövats systematiskt, i större omfattning och varit av synnerligen farlig art”, menar kammaråklagare Helena Eckerrot Flodin.

Minimipåföljden för grovt försvårande av skattekontroll är 6 månader, men brottet kan enligt lag ge upp till 4 års fängelse. Vilket straff som väntar de ansvariga bakom Medabfood återstår att se. Samtliga åtalade nekar till brott.


  • Publicerad:
    2013-01-09 11:07