INRIKES. Det kommunala bostadsbolaget Vänersborgsbostäder har börjat anordna en särskild kurs riktad till invandrare, för att de ska lära sig hur man använder en vattenkran eller kastar sina sopor.


En film som används i kursen. För svenskt tal, klicka HÄR.

Vänersborgsbostäder i Vänersborg ger kurser till invandrare så att de kan lära sig hur man gör med sina sopor och hur man använder en vattenkran, de får även lära sig att det finns regler som måste följas.

— Många kanske inte ens har haft rinnande vatten hemma i sina hemländer och då är det inte lätt att veta hur vi i Sverige till exempel sorterar grovsopor, säger förvaltningschefen Urban Jonsson i en intervju.

Kurserna inleddes förra året då bostadsbolaget ansåg sig tvungna att lär invandrarna hur man bor i en lägenhet. En av punkterna som invandrarna får lära sig är skillnaden mellan vanligt slitage och skadegörelse, kanske en av sakerna som föranledde kursen.

Förvaltningschefen Jonsson menar vidare att det hade varit bättre om svenska folket själva lärde de invällande främlingarna hur man ska beté sig.

— Tänk om varje familj som kom till Sverige skulle få en svensk fadderfamilj som de kunde lära känna, fråga och få hjälp av. Då skulle integrationen se helt annorlunda ut, menar han.

Källa:
Nyanlända skolas i hur man bor


  • Publicerad:
    2015-04-13 19:15