MALMÖ. Invandraren Ahmad Daoud har dömts till 1,5 års fängelse för ett brutalt knivöverfall på en före detta klasskamrat som han även misshandlat och hotat tidigare. Nordfront granskar här domen.

vem-vare-460x253

I måndags dömde Malmö tingsrätt 20-årige Ahmad Daoud till ett och ett halvt års fängelse för grov misshandel. Då brottslingar i Sverige vanligtvis endast avtjänar två tredjedelar av sitt straff och Daoud redan suttit häktad i snart fem månader kommer han med största sannolikhet sitta i fängelse i mindre än ett år för detta brott.

Så vad är det för brott som gett detta straff?

Daoud sökte den 29 mars i år oprovocerat upp en bekant person på restaurangen Mello Yello, gick fram till dennes sällskap och började knivhugga personen bakifrån utan avbrott tills offret halvlåg på marken med livshotande skador. Därefter lämnade Daoud restaurangen och gick hem till sin lägenhet. Redan dagen efter blev Daoud gripen och sedermera häktad då offret och andra i dennes sällskap pekade ut Daoud som knivmannen.

Bakgrund
Offret heter Muhanna El-Cheikh Issa och gick tidigare i samma skolklass som Daoud. De två invandrarna är alltså bekanta och Daoud har dessutom utsatt El-Cheikh Issa för brott tidigare vid upprepade tillfällen. I domen sammanfattas konflikten på följande sätt:

Muhanna El-Cheikh Issa och Ahmad Daoud gick tidigare i samma klass på Cybergymnasiet i Malmö. Den 9 mars 2016 dömdes Ahmad Daoud för grov misshandel av Muhanna El-Cheikh Issa. Gärningen ska ha ägt rum i september månad 2014. Ahmad Daoud dömdes också för övergrepp i rättssak vid samma gärningstillfälle samt för olaga hot riktat mot Muhanna El-Cheikh Issa i juli månad 2015. Ahmad Daoud har överklagat domen till Hovrätten över Skåne och Blekinge som ännu inte har prövat överklagandet. Enligt Ahmad Daoud har Muhanna El-Cheikh Issa felaktigt beskyllt honom för brotten. Muhanna El-Cheikh Issas anklagelser mot Ahmad Daoud fick till följd att Ahmad Daoud blev avstängd från skolan. Detta skedde enligt Ahmad Daoud någon gång under år 2014.

Rättegången hölls den 17 februari och domen kom alltså samma månad som Daoud överföll El-Cheikh Issa, varför tingsrätten menar att Daoud kan ha haft ett hämndmotiv när han angrepp sin tidigare klasskamrat.

Våldet
Tingsrätten skriver följande om våldet som Ahmad Daoud utsatte Muhanna El-Cheikh Issa för:

Av åberopat rättsintyg framgår att Muhanna El-Cheikh Issa fick två sårskador baktill på huvudet, en sårskada på bröstkorgens högra sida, en sårskada vid höger nyckelben, två sårskador på sidan av ryggen och tre sårskador på höger arm.

Samtliga sårskador utom möjligen en behövde sys. Det framgår inte av rättsintyget hur djupa skadorna var. Såvitt kan utläsas fick Muhanna El-Cheikh Issa inte några inre skador på huvud, bål och höger arm. Muhanna El-Cheikh Issa fick även skador i vänster arm och hand. Vid rättsläkarens undersökning var armen gipsad, men enligt patientjournalen hade armbågsartären skurits av på två ställen och ena handnerven var avskuren. Enligt rättsintyget fanns det en beaktansvärd risk för att Muhanna El-Cheikh Issa skulle ha avlidit om han inte hade fått behandling.

[…]

Våld med kniv som utövas mot en persons huvud och kropp är dock typiskt sett ägnat att orsaka en annan persons död. Ahmad Daoud gjorde upprepade utfall med kniven mot Muhanna El-Cheikh Issa och våldet utövades i ett sammanhang utan uppehåll. Det synes bero på tillfälligheter att Muhanna El-Cheikh Issa inte tillfogades långt allvarligare skador.

El-Cheikh Issa låg efter händelsen på sjukhus i tre dagar och uppger att han än idag – snart fem månader efter attacken – inte kan röra sin vänstra hand eftersom nerver i den har förstörts. Förutom att han inte har någon kraft i handen så har han dessutom konstant smärta i huvudet och när han går långa sträckor får han ont i vänster sida av ryggen. Han har också ont i vänster armbåge och höger arm och fick avbryta sina studier efter knivöverfallet.

Dom och brottsregister
I domen menar Malmö tingsrätt att det inte är ”ställt utom rimligt tvivel att Ahmad Daoud hade uppsåt att döda Muhanna El-Cheikh Issa” och därför kan inte Daoud dömas för mordförsök, vilket åklagaren yrkade på. Misshandeln bedöms sedan som grov men inte synnerligen grov, varför straffskalan är ett till sex års fängelse för brottet. Då Daoud bara är 20 år gammal får han ett lågt straff på ett och ett halvt år. Vidare ska Daoud betala 134 700 kronor till El-Cheikh Issa.

Trots att Daoud alltså bara är 20 år gammal har han sedan tidigare samlat på sig domar för ”misshandel vid två tillfällen, grov misshandel, olaga hot vid två tillfällen och övergrepp i rättssak”, skriver tingsrätten. För dessa tidigare brott har han dömts till sammanlagt nio månaders fängelse.

Kostnaderna för advokater och målsägandebiträden landade i det här fallet på 162 431 kronor som de svenska skattebetalarna får betala.

Källa:
Dom i målnummer B 2719-16


  • Publicerad:
    2016-08-18 17:25