INRIKES. Arbetslösheten bland utlandsfödda främlingar har ökat trots att siffrorna visar på en god jobbtillväxt i landet. Moderaternas Elisabeth Svantesson är oroad och tror inte på en snar lösning.

lipsillarbetslös

Fler och fler utomeuropéer som Daniel Riazat blir inskrivna på Arbetsförmedlingen. Många trollas dock bort i statistiken genom att de ges låtsasjobb där det räcker med att de är sysselsatta några timmar i veckan.

Under onsdagen kommer finansminister Magdalena Andersson att presentera regeringens vårbudget. Andersson menar att hon kommer att kunna visa hur landets ekonomi går som tåget och hur arbetslösheten kommer att sjunka kraftigt nästa år.

Men trots att antalet personer som är inskrivna som arbetslösa redan nu ligger på en lägre nivå än förra året, 372 000 personer, avslöjar statistik från Arbetsförmedlingen att arbetslösheten bland utomeuropeiska invandrare ökar kraftigt. Utrikesfödda utgör nu mer än hälften av de som är inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen.

Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Elisabeth Svantesson oroas över att allt färre främlingar kan tänka sig att arbeta. Hon menar dock att det är ett integrationsproblem som ligger bakom deras ovilja.

— Det går bra för många på svensk arbetsmarknad, men för andra går det inte alls bra. Vi har stora integrationsproblem och bilden förstärks av de här siffrorna, säger hon.

Vidare skyller Svantesson arbetslösheten bland invandrare på Socialdemokraterna som hon menar inte arbetar tillräckligt mycket med integration.

— De har varit ett misslyckande och mer av detsamma kommer inte att underlätta. Det krävs konkreta reformer. Vi ser inte konkret politik från regeringen som kan möta de stora integrationsproblemen vi har, menar hon.

Källa:
M: Ökad arbetslöshet bland invandrare oroar


  • Publicerad:
    2016-04-12 21:00