AVSLÖJANDE. Nordfront kan nu avslöja att flera av de fem ungdomsorganisationer som nyligen polisanmäldes för bidragsfusk av MUCF är invandrarföreningar.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, är en organisation som betalar ut stora bidragsbelopp till föreningar som bedriver verksamhet för ungdomar. MUCF har tidigare nekat nationalistiska SDU bidrag samtidigt som man betalat ut bidrag till en kontroversiell muslimsk ungdomsförening.

En av de största bidragstagarna hos MUCF är Sverok, en ”spelförening” som bland annat användes som frontorganisation för vapenbrottsdömde Jonas Linde och hans vänsterextrema kamrater i Jönköping. 2017 fick Sverok över 18 miljoner kronor i bidrag av MUCF och 2018 fick föreningen 12 miljoner kronor i bidrag.

Även ABF, som anställt vänsterterroristen Showan Shattak och arrangerade ett panelsamtal med denne under årets upplaga av politikerveckan i Almedalen, får bidrag av MUCF.

Avslöjat bidragsfusk startade större granskning
Tidigare i år krävde MUCF tillbaka över 15 miljoner kronor från en förening och polisanmälde den för bidragsfusk. Detta fick MUCF att se över sina rutiner och kolla upp andra föreningar som tagit del av samma sorts EU-bidrag som den anmälda föreningen.

Denna kontroll resulterade i slutet av juni i fem nya fall av misstänkt bidragsbedrägeri som MUCF polisanmält. MUCF och etablerade medier skrev om bidragsfusket men avslöjade aldrig vad för föreningar det rör sig om.

Fifflande invandrarföreningar
Nordfront kan nu avslöja att flera av de inblandade föreningarna är invandrarföreningar som lurat till sig bidrag genom att uppge falska uppgifter till MUCF.

I en av polisanmälningarna från MUCF framkommer det att föreningen menar att den dåliga dokumentationen av vilka som ska ha deltagit på deras aktiviteter beror på att ”deltagarna, till stor del [är] flyktingar, [som] inte vågade fylla i korrekta personuppgifter av rädsla för att få problem med andra myndigheter i framtiden”.

Från denna första förening kräver MUCF tillbaka cirka 810 000 kronor.

I en annan anmälan, som MUCF gjorde efter att Idrottsförvaltningen i Stockholms stad informerat om oegentligheter hos en förening som både de och MUCF ger bidrag till, framkommer följande:

Enligt föreningens stadgar och årsmötesprotokoll 2017 ska de samarbeta med organisationer i *CENSURERAT LANDSNAMN* för att
bidra till [en] återuppbyggnadsprocess. Detta kan innebära en risk för att idrottsförvaltningens föreningsbidrag används till otillåtna ändamål som bistånd och stöd till utländska organisationer.

Det framstår alltså som att detta skulle röra sig om en invandrarförening från något krigshärjat tredje världen-land som Afghanistan eller Somalia.

När MUCF ville ha in uppgifter om vilka som deltagit i den här andra föreningens verksamhet fick de in namn och födelsedatum på 59 personer, men endast en av dessa visade sig vara en verklig person enligt Skatteverkets folkbokföringsuppgifter. Därför kräver nu MUCF tillbaka 1 400 000 kronor från den här föreningen.

I ett tredje fall rör det sig också om en förening med konstiga utländska samarbetspartners. I den här tredje anmälan framgår det att den här ”svenska” föreningen samarbetar med en ”dansk” idrottsförening som leds av en Muhammed Ahmed. I övrigt samarbetar föreningen enligt anmälan med ”de brittiska organisationerna Somali Community Development Association (PIC: 946728925) och Somali lnt Youth Development (PIC: 941606161) och de nederländska organisationerna Dooy Foundation (PIC: 912121847) och SONECA (PIC: 943124114).

”SONECA” står för ”Somalisch-Nederlandse Culturele Associatie” och ”Dooy Foundation” är också en somalisk förening. Att den polisanmälda ”svenska” föreningen är en somalisk förening är således en väldigt rimlig gissning. Den här föreningen vill MUCF ha tillbaka 360 000 kronor av.

Den sista anmälan innehåller ett krav på återbetalning av nästan två miljoner kronor som riktas mot två föreningar som blivit påkomna med oegentligheter i nio av sina hittills elva redovisade projekt. I polisanmälan framkommer inte tillräckligt med detaljer för att avgöra huruvida även dessa två föreningar riktar sig till invandrare annat än att föreningarna skyller på att ungdomarna skrivit ned ”svårläsliga uppgifter”, vilket har anförts som förklaring till varför det blivit fel med redovisningen av deltagare.

Locket på som vanligt
MUCF har valt att censurera alla uppgifter om vad föreningarna, deras kontaktpersoner och de juridiskt ansvariga personerna heter i de polisanmälningar som de lämnat ut till Nordfront. Detta är anledningen till att vi inte kan gå ut med exakt vilka föreningar det är som är anmälda för bidragsfusk.

Trots att polisanmälningarna censurerats så går det alltså ändå att konstatera att det i flera av fallen – om inte alla – rör sig om invandrarföreningar som på falska grunder lurat till sig bidrag från MUCF. Det här bör vara känt även för alla etablerade medier som skrev om anmälningarna för några veckor sedan, men som vanligt väljer gammelmedia att mörka när invandrare är inblandade i kriminellt och bedrägligt beteende.


  • Publicerad:
    2019-07-14 14:50