SCHWEIZ. Förtidsröstningen inför nästa invandringsrelaterade folkomröstning inleddes i veckan. Redan nu har över 120 000 schweizare skrivit på ett upprop om att stoppa invandringen – för miljöns skull.

Gruppen som står bakom uppropet är Association ecologie et population, även kallat Ecopop. I sitt valmanifest skriver Ecopop att invandringen fortfarande, trots det tidigare antagna folkinitiativet om att stoppa massinvandringen, är för hög. Gruppen anser att invandringen leder till exploatering av känsliga ekosystem och värdefulla naturområden.

I sitt upprop har Ecopop fått med sig namn såsom Dieter Steiner. Steiner är professor i humanekologi vid Tekniska högskolan i Zürich. Detta gör det svårt för de som är för en hög invandring till landet att vifta bort Ecopops manifest som extremistiskt. I organisationens kampanjmaterial varnar Steiner för den utveckling som invandringen kommer att leda till.

— Om vi fortsätter den pågående utvecklingen sedan 2007, utan inskränkningar, så kommer vi inom bara 10 år ha ytterligare en miljon invånare i Schweiz, ytterligare 400 kvadratkilometer bebyggd yta och ytterligare en halv miljon bilar på våra vägar.

Gruppen är noggrann med att poängtera att de vill få igenom sitt upprop om stoppad invandring av miljöskäl, och inte av främlingsfientliga skäl.

— Argumenten för att skydda naturen och miljön väger tungt. Varje år; 40.000 nya bostäder, 50.000 nya bilar – 410 kvadratmeter bebyggd yta för varje invandrad person, skriver den schweiziske politikern Thomas Minder.

Går folkomröstningen igenom innebär det att Schweiz sätter ett tak på sin invandringsrelaterade befolkningsökning. Totalt kommer då 0,2 procent av befolkningsökningen att utgöras av invandrare och bland dessa kommer högutbildad och kvalificerad arbetskraft från Västeuropa att ha företräde.

Detta kommer att innebära att det blir totalstopp för invandring från länder i tredje världen. Men Ecopop nöjer sig inte med det. De skriver i sitt manifest att de vill att den schweiziska staten ska avsätta pengar till en fond som ska användas för att hjälpa andra länder i Europa att minska på befolkningsökningen. Detta kan innebära att den schweiziska regeringen kommer att jobba för en minskad invandring till länder i EU.

Källa:
Ecopops valmanifest


  • Publicerad:
    2014-10-20 14:30