MASSINVANDRING. Mottagandet av så kallade ensamkommande flyktingbarn i Gävleborgs län ökade med 500 procent mellan 2011 och 2014.

2011 var antalet så kallade ensamkommande barn som anlände till Gävleborgs län 53 stycken. Under 2014 ökade siffran till 328 främlingar, en ökning med över 500 procent. Ökningen saknar historiskt motstycke menar man.

— Vi såg en ökning 2014 som i princip saknade historiskt motstycke, säger Richard Svanegård, expert vid Migrationsverket.

Enligt Svanegård är det alla pågående krig i världen som står för ökningen. Den typiska främlingen som anlände förra året var från antingen Eritrea, Afghanistan eller Syrien. En femtedel av de ensamkommande uppges vara flickor.

De 328 som anlände till Gävleborg förra året utgjorde 4,7 procent av Sveriges totala mottagande av ensamkommande. Det totala mottagandet bestod av cirka 7000 personer, vilket är närmare en fördubbling från året innan.

Källa:
Stor ökning i Gävleborg av ensamkommande flyktingbarn


  • Publicerad:
    2015-03-23 19:00