STATISTIK. Att Sverige har en massinvandring har ofta förnekats av gammelmedia, men nu visar statistik på att den pågående invandringen stått för den största befolkningsökningen genom tiderna.

Under förra året ökade Sveriges befolkning med 102.491 personer jämfört med året innan, den största folkökningen som uppmätts mellan två enskilda år. Det som har stått för den enorma folkökningen är invandringen av främmande folk till Sverige. Nästan 127 000 personer invandrade till Sverige förra året och i slutet av december uppgick befolkningen i landet till 9 747 355 personer.

Folkökningen var 12 600 personer högre än det tidigare rekordåret 1946.

Samtidigt som folkmängden ökar i rasande takt blir kvinnorna i landet allt färre sett till andelen män. Anledningen är att de flesta invandrare är män och enligt SCB:s beräkningar förväntas männen i mitten av mars 2015 för första gången bli fler än kvinnorna.

Källa:
Största folkökningen någonsin


  • Publicerad:
    2015-02-19 20:00