UTRIKES. Som svar på USA:s starka närvaro i Persiska viken skickar Iran krigsfartyg till västra Atlanten.

Iran har nu gått ut med att man kommer skicka en del av sin flotta till västra Atlanten, möjligtvis som ett svar på den omfattande amerikanska närvaron i Mellanöstern. Enligt den officiella förklaringen är syftet att bidra till säkerheten för den globala fartygstrafiken.

Gruppen kommer enligt flottan skickas iväg tidigt efter det iranska nyåret som inträffar den 21 mars. Uppdraget kan ta omkring 5 månader.

Enligt Touraj Hassani-Moqaddam, andreman inom flottan, kommer den smygtekniksförsedda jagaren Sahand delta i uppdraget. Sahand är ett av de mest avancerade fartygen landet förfogar över.

Källa:
Iran navy to send flotilla to Atlantic on 5-month mission


  • Publicerad:
    2019-01-05 23:25