IRLAND. Den irländska senaten röstade ja till lagförslaget att förbjuda import av varor producerade i terrorstaten Israels illegalt ockuperade områden på Västbanken.

Det kommer att krävas fler framgångar för lagförslaget att förbjuda import av varor producerade på det av terrorstaten Israel ockuperade Västbanken innan lagförslaget kan börja gälla.

Lagförslaget syftar till att kriminalisera import av varor från de delar av Västbanken som kontrolleras av Israel. Om detta lagförslag skulle gå igenom blir Irland det första europeiska land som i lag bojkottar handel med Israels ockuperade områden.

Senatorerna röstade i onsdags med siffrorna 25 för och 20 emot, men vidare debatter och omröstningar i parlamentets underhus krävs innan förslaget kan gå igenom. Detta väntas ta flera månader.

Irlands liberala och globalistiskt sinnade regering motsätter sig detta lagförslag, och säger att Europeiska Unionen kommer ”att svara” på sådana beslut, vilket kan tolkas som att regeringen menar att det pro-israeliska EU kan komma att straffa Irland för att de väljer att gå sin egen väg.

Israels utrikesministerium kritiserar också den irländska senaten för att stödja ”ett populistiskt, farligt och extremistiskt anti-israeliskt bojkottinitiativ.”

Den irländska senaten och det irländska folket har inte bara sin regering och EU emot sig i denna fråga. Även mäktiga judiska lobbyorganisationer kan väntas vidta åtgärder för att stoppa förslaget.

I Storbritannien, där lagstiftningen på regeringsnivå planeras skrivas om så att det blir olagligt att bojkotta israeliska varor, har flera regionala myndigheter redan lagt ner sina planer på att driva igenom liknande bojkotter, efter både hot och stämningar från judiska organisationer.

Källa:
Irish Senate backs bill banning Israeli settlement goods


  • Publicerad:
    2018-07-16 10:00