DANMARK. Danmark har nu för första gången återkallat medborgarskapet för en IS-terrorist som dömts för terrorbrott i sin frånvaro.

Danmarks regering värnar om sitt land. Foto: Needpix.

Danmark har en nödlag som ger utlännings- och integrationsministern Mattias Tesfaye (S) befogenhet att återkalla medborgarskap för medborgare som kan skada landets vitala intressen.

Nu har man för första gången återkallat medborgarskapet för en IS-terrorist, en 25-åring av turk-kurdiskt ursprung, som i sin frånvaro dömts för terrorbrott.

Terroristens advokat Mette Girt, som kallar sin klient för ”SK” eftersom hans identitet är skyddad, säger att terroristen är extremt ledsen över beslutet. Enligt Girth finns det många frågor och de vill överklaga beslutet hos en domstol.

”SK”, som under 2016 även var med på en propagandafilm för IS, misstänks vara på fri fot i Turkiet.

Lagen om att kunna återkalla medborgarskap i Danmark infördes den 24 oktober i år av de danska Socialdemokraterna med hjälp av bl.a. Dansk Folkeparti. För att kunna ta bort det danska medborgarskapet måste individen ha dubbelt medborgarskap.

Beslutet kom efter att man stoppat möjligheten för IS-terrorister att föra medborgarskapet vidare från förälder till barn.

Om en dansk medborgare anslutit sig till terrororganisationen IS i Syrien och har fått barn där så ska inte barnet kunna bli dansk medborgare.

Åtgärden ska kunna göras utan domstolsbeslut genom ett enklare administrativt förfarande medan de uppehåller sig utomlands.

Dansk Folkepartis Christian Langballe kommenterade beslutet så här:

— Vi vill inte ha hem dem igen. Vi vill aldrig ha hem dem igen.

Källa:
Danmark drar in medborgarskap för IS-terrorist – inte längre ”dansk”


  • Publicerad:
    2019-11-26 16:20