MÅNGKULTUREN. Skolinspektionen stänger friskolan Nya kastets skola i Gävle eftersom den fortfarande är muslimskt extremistisk.

Illustrationsbild, barn idoktrineras i muslimsk väpnad jihadism. Foto från 2012: The Israel Project Islamic Jihad Child Abuse (CC BY-SA 2.0). Bilden har inte koppling till Nya Kastets skola i Gävle.

Skolan Nya Kastets skola i Gävle har länge bedömts vara en extrem islamistisk skola.

Eftersom den enligt ett beslut från Skolinspektionen fortfarande har koppling till religiös extremism och att eleverna riskerar att utsättas för radikalisering, stängs skolan.

Skolinspektionens beslut innebär att eleverna på skolan som sträcker sig från förskoleklass till årskurs 6, måste byta skola. Tillståndet att driva skola löper ut vid årsskiftet.

Nya kastets skola är inte registrerad som konfessionell religiös skola, men den har en inofficiell muslimsk profil.

Skolinspektionen har granskat det ägarbyte som skedde vid skolan i våras. Men den nya ägaren får alltså underkänt som huvudman. Ägaren bedöms nämligen ha ett bulvanförhållande med den tidigare ägaren som enligt Skolinspektionen är olämplig att driva skolor på grund av islamistisk extremism.

I beslutet från Skolinspektionen står följande:

Detta innebär en allvarlig risk för eleverna eftersom [den tidigare ägaren] enligt Säkerhetspolisen har kontakt med ett flertal ledande personer inom en våldsbejakande extremistisk miljö, varav tre personer som av Säkerhetspolisen, Migrationsverket, Migrationsöverdomstolen och regeringen bedöms utgöra ett hot mot rikets säkerhet.

Säkerhetspolisen har bedömt att eleverna riskerar att utsättas för radikalisering och rekrytering till miljöer som accepterar våld eller brottslighet som metod för politisk förändring.

Den nya ägaren har lämnat lögnaktiga uppgifter och genom det ”försökt dölja vissa omständigheter som kan tyda på att det finns kopplingar mellan skolan och den våldsbejakande extremistiska miljön”. De felaktiga uppgifterna handlar bland annat om hur länge han känt den förre ägaren, samt vilken personal som arbetar på skolan.


  • Publicerad:
    2020-11-09 13:30