EKONOMI. En europeisk domstol har i dagarna slagit fast att Island inte gjorde något fel när den isländska staten inte gav pengar till utlänningar som hade pengar i isländska banker när bankerna gick i konkurs. 

bank

2008 gick den isländska banken Landsbanki i konkurrs och kunde inte ge tillbaka pengar till de som hade pengar på deras konton. Den isländska finansinspektionen tog då över banken. England och Holland krävde att deras medborgare skulle få sina pengar från den isländska staten istället.

England använde sig av antiterror lagar för att frysa isländska tillgångar. England hotade också Island med flera olika sanktioner, bland annat internationell utfrysning.

Den isländska staten ville bara ersätta isländska sparares förluster. Landsbankis tillgångar skulle användas för att få fram pengar så att man kunde betala tillbaka pengarna till utländska sparare.

Efter en folkomröstning 2010 bestämde sig Island för att lösa tvisten i domstol. Målet avgjordes nyligen av en EU-domstol som ansåg att Island gjorde rätt och att bankgarantier inte gäller utländska sparare.

Källa:
Iceland wins controversial Icesave case at European court


  • Publicerad:
    2013-01-29 23:42