ISLAND. Islands utrikesminister Gunnar Bragi Sveinsson skriver i ett brev till EU-kommissionen i Bryssel att Island drar tillbaka sin ansökan om EU-medlemskap.

Under torsdagskvällen blev det offentligt att Island drar tillbaka sin ansökan om medlemskap i Europeiska Unionen. I ett brev till EU-kommissionen klargör Islands utrikesminister Gunnar Bragi Sveinsson att ”Islands intressen tjänas bättre utanför den Europeiska Unionen”.

Det var 2009 som Island efter landets ekonomiska kris ansökte om medlemskap till EU. Detta efter att den isländska kronan devalverats med 70 procent och statsskulden fyrdubblats.

Året efter så valdes en EU-vänlig regering på Island och förhandlingarna med Bryssel inleddes och Island har sedan dess varit ett kandidatland. Dock urartade förhandlingarna mellan Island och EU i häftiga gräl om bland annat fisket, en av Islands viktigaste industrier, och i samband med att eurokrisen dessutom började och Islands ekonomi på egen hand återhämtade sig så svalnade Islands intresse av att bli ett EU-land.

Att Island nu officiellt drar tillbaka sin ansökan är ett nederlag för EU som hoppades på att kunna måla upp en bild av unionen som en ”åtråvärd klubb” inte bara för de sönderslitna länderna på Balkan och Turkiet utan också en klubb av intresse för ett välmående nordiskt land.

Källa:
Island drar tillbaka EU-ansökan


  • Publicerad:
    2015-03-14 17:45