ISLAND. Islands restriktioner mot import av köttprodukter är olagliga, det menar Europeiska frihandelssammanslutningen som har synat lagen.

På Island krävs det bland annat att man har ett tillstånd för att få importera köttprodukter oavsett om det är färskt, fruset eller processat. Nu menar Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA) att landets restriktioner bryter mot regler om fri rörlighet för varor och EES regelverk för livsmedelskontroll i ursprungslandet.

Enligt EFTA har Island för hårda krav på köttet som ska ätas av landets befolkning då landets lagstiftning innebär ett systematiskt krav på ytterligare kontroller av importerat kött.

Källa:
Islands kött-regler anses olagliga


  • Publicerad:
    2014-10-09 18:30