TERRORSTATEN ISRAEL. Sedan 11 augusti har Israel bombat Västbanken varje dag eller natt. Även Syrien och Libanon har bombats. Internationella massmedier håller tyst.

Dokumentärfilmaren och Mellanösternanalytikern Robert Inlakesh som är stationerad i Palestina, rapporterar att Israel har bombat Palestina varje dag eller natt sedan 11 augusti.

Men palestinierna är inte de enda som utsätts för systematiska bombningar. I en flygattack mot Syriens huvudstad Damaskus dödades igår en civil kvinna. Två personer mördades, sju militärer skadades, skriver Inlakesh på Twitter.

Attackerna var helt oprovocerade och illegala.

Medierna är tysta, och FN tar heller aldrig upp det här. Igår [31 augusti] besköts Libanon. Och Gaza har bombats varje dag/natt sedan den 11 [augusti].

Se Inlakesh klipp på Twitter.

Den 28 augusti meddelade Inlakesh att FN:s sändebud i Mellanöstern efter två veckors bombningar i Palestina ”äntligen” hade ”uttryckt oro” över Israels bombningar.

När dessa bombningar omnämns i internationella medier betraktas de i regel som legitima ”svar” på hemmagjorda ”ballongbomber” med något brännbart ämne i änden av snörena, som palestinier skickar över israelernas illegala gränser, in i Israel.

Typisk hemmagjord palestinsk ”brandballong”.

Mot dessa ”brandballongsattacker” använder Israel attackflyg, stridsvagnar och marktrupper godtyckligt var och när som helst i Palestina, säger Robert Inlakesh.

När FN:s sändebud väl yppade sin ”oro” över situationen, hade Västbanken varit utan elektricitet i en över en vecka och hjälpsändningarna till palestinier i nöd hade varit blockerade längre än så.

Den 25 augusti rapporterade Inlakesh att Israel misstänktes ha avfyrat brandbomber in i södra Libanon, vilka slog ner nära Mais al-Jabal.

Första delen av Robert Inlakesh dokumentär Steal of the Century – en parafras på det som kallas Deal of the Century, Jared Kushners och Donald Trumps så kallade ”fredsplan” för palestinierna – finns för tillfället på Youtube. Den handlar om fredsplanen och varför palestinierna refuserade den.


  • Publicerad:
    2020-09-01 12:00