SIONISM. Inget annat land i världen får så mycket bistånd av USA, både militärt och ekonomiskt, som skurkstaten Israel. Trots detta är Israel inte nöjda och enligt en ny överenskommelse kommer Israel dagligen få 16 miljoner amerikanska skattedollar.

attachment.php

Joe Biden och Benjamin “Bibbi” Netanyahu förhandlar om ökat amerikanskt bistånd till Israel.

I veckan har USA:s vicepresident Joe Biden och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu mötts i Jerusalem för att förhandla fram en ny överenskommelse om ekonomiskt bistånd. Tidigare har biståndet uppgått till 11 miljoner dollar varje dag, men detta ska nu öka med 32 procent till minst 16 miljoner dollar.

Trots att USA:s statsskuld nu är över 16 biljoner (!) kommer alltså landet att öka sitt årliga bistånd till Israel till 4,5 miljarder dollar. Siffran är dock något lägre än vad Netanyahu tidigare krävt av USA som “kompensation” för deras tidigare kärnkraftsöverenskommelse med Iran, som Israel ansåg vara oerhört provocerande.

Den senaste överenskommelsen, som slöts 2007, innebar att Israel fick ett årligt bistånd på 3,1 miljarder dollar. I den siffran ingår dock inte de 500 miljoner dollar som USA årligen skänkt Israel de senaste åren för att utveckla landets missilsystem.

attachment2.php

Gaza bombas med hjälp av amerikanskt bistånd under skurkstaten Israels “Operation Protective Edge”.

Dessutom har USA placerat militär utrustning i Israel till ett värde av drygt en miljard dollar som Israel har tillåtelse att använda “vid behov”. Något som palestinierna fått känna på flera gånger, senast under 2014 års “Operation Protective Edge” då över två tusen palestinier dödades och över tiotusen skadades när den israeliska militären attackerade Gaza med bland annat amerikansk militär utrustning. USA har nu också lovat att fylla på lagret till en kostnad på över en miljard dollar.

Eftersom detta ändå inte riktigt räcker för Israel har man hotat att dra ut på förhandlingarna till nästa president som man tror kommer kunna ge ett bättre erbjudande.

Judiska soldater tar en paus i folkmordet på palestinierna. Kanske tackar de sin gud för de givmilda goyim som sitter i den amerikanska regeringen?

Judiska soldater tar en paus i folkmordet på palestinierna. Kanske tackar de sin gud för de givmilda goyim som sitter i den amerikanska regeringen?

Trots att Israel är en liten nation med knappt 8 miljoner invånare med en medelinkomst på samma nivå som ett EU land så får landet över hälften av USA:s sammanlagda bistånd. Inte ens länderna i sub-sahariska Afrika, Sydamerika och Karibien tillsammans får lika mycket bistånd, trots att det bor över en miljard människor i dessa länder.

Skurkstaten Israel ockuperar palestinsk mark i strid mot internationell lag och trakasserar dagligen palestinier på alla tänkbara sätt. Bland annat fängslar man palestinska barn med anklagelser om att de har “kastat sten” och ställer dem inför militära domstolar. Vissa områden i Palestina har man utsett till “firing-zones” som enligt israeliska myndigheter ska vara övningsområden för den israeliska militären. Palestinier som bor i dessa områden får sina hem, arbetsplatser, skolor, sjukhus, moskéer och kyrkor rivna på regelbunden basis. Trots detta får Palestina inte en dollar i bistånd av USA.

Källor:
US Israel “Aid”: $16 Million Per Day
The Staggering Cost of Israel to Americans
2014 Israel–Gaza conflict (Wikipedia)
U.S. Military Aid and the Israel/Palestine Conflict


  • Publicerad:
    2016-03-14 01:45