PALESTINA. Terrorstaten Israel river palestiniers hem i östra Jerusalem efter nytt domstolsbeslut.

Israels högsta domstol har beslutat att tillåta fördrivningen av över 700 palestinier från deras hem i Silwan, östra Jerusalem.

Nu väntar dessa palestinier på att drivas ut för att ersättas av judiska bosättare. Minst två familjer har redan blivit hemlösa sedan Israel börjat demolera ett flertal hus i Silwan.

Den 21 november avslog högsta domstolen en palestinsk petition som lämnats in för att förhindra att deras hem och mark skulle exproprieras av den israeliska staten för att ges till judar.

Avslaget gav grönt ljus åt den radikala israeliska bosättningsorganisationen Ateret Cohanim (עטרת כהנים) att påbörja fördrivningen av minst 70 familjer från deras hem.

Ateret Cohanim hävdar att Silwan, som är ett palestinskt och arabiskt bostadsområde, till år 1938 var ett judiskt, jemenitiskt bostadsområde. Israeliska lagar tillåter att ”judisk mark” ”återlämnas” till de tidigare ägarna. Ägande tillskrivs den judiska rasen kollektivt, inte enskilda individer.

Högsta domstolen tolkar lagarna fritt
Under det ottomanska rikets styre år 1899, ägde en judisk kartell fastigheter i Silwan. Detta används nu som en juridisk förevändning för att expropriera både land och hem från de berörda palestinierna.

Talesmän för de palestinska familjerna i Silwan har påpekat att den ”judiska stiftelsen” endast ägde fastigheter under den ottomanska tiden, inte marken. Det bevisas av att marken i sig inte hade privata ägare. De hus som då fanns i stadsdelen existerar inte längre. Därför, menar de, finns det inte ens stöd för exproprieringen i israelisk lag. Men Israels högsta domstol har nu alltså gjort en omtolkning av lagen.

Ingen kompensation utdelas till de drabbade palestinierna för den etniska rensningen och rivningen av deras hus i Silwan.

Källa:
Israel Expels 700 Palestinians From Their Homes In Jerusalem


  • Publicerad:
    2018-12-12 18:35