ISRAEL. För första gången i historien bombar ett land en utpekad fiende som svar på en cyberattack.

Huset i Gaza som Israel bombade.

I lördags bombade Israel ett slitet sexvåningshus i Gaza som de israeliska försvarsstyrkorna påstår var Hamas högkvarter för digital krigföring.

Det är första gången en stat bombar med riktiga vapen som svar på en cyberattack. Israel har därmed lagt ännu en palestinsk aktivitet till sin lista över saker som används som förevändning för att göra militära anfall.

Bombningen var ett omedelbart ”svar” på palestiniernas cyberattack, säger en talesman för försvarsmakten.

Israel meddelar inte vilken sorts cyberattack det rörde sig om, men antyder att det var datahackare som störde Israels digitala infrastruktur på ett sätt som ”var utformad för att [skada] de israeliska medborgarnas livskvalitet”.

Det finns ännu inga offentliga uppgifter på om påståendet om det palestinska dataintrånget ägt rum, hur allvarligt det var eller om det är fingerat.

Israel bombar hus i Gaza.

Följande video postad på Twitter påstås vara den video som Israels försvarsmakt släppte som bevis för sin bombning av huset i Gaza. Skadorna på huset ser på publicerade foton främst ut att ha uppstått vid markplanet.

Israel utsätts ganska ofta för cyberattacker
Cyberattacker mot israeliska hemsidor är relativt vanligt förekommande. Dessa attacker utförs i regel av anhängare till palestiniernas kamp mot Israel, och kan på grund av de världsomspännande digitala nätverken befinna sig varsomhelst i världen.

Propalestinska aktivister världen över genomför en årlig cracker-attack mot israeliska internetservrar tillhörande både myndigheter och privata ägare. Denna årliga attack går under namnet OPIsrael.

Dessa attacker består ofta av så kallade DDoS-attacker och andra problem.

Så sent som den 4 april i år rapporterade israeliska Haaretz om att det israeliska cybersäkerhetsföretaget ClearSky att årets OPIsrael var utsedd att inträffa 7 april.

Crackarna hade planterat ”bakdörrar” eller skal på dessa internetsidor för att störa funktionerna på dem, vilka skulle utlösas 7 april.

Enligt ClearSky tog de propalestinska crackarna över 120 israeliska internetsidor.

— De flesta av sidorna tillhör småföretagare, vilket visar [crackarnas] låga professionalism och deras fokus att bara skaffa sig lite publicitet. Liksom varje år inriktar de sig på kvantitet snarare än på sidornas kvalitet, sade ClearSky till Haaretz.

ClearSky hånade också de propalestinska hackarna med att säga att en stor del av de som förberedde attacken inte tillhör de mest sofistikerade ”eftersom de använder mjukvaror utvecklade för tio år sedan”.

Detta påstående upprepades efter bombanfallet mot Gaza i lördags av en hemlig befälhavare inom IDF:s cyberenhet som bara omnämns som General ד (General bokstav Dalet).

— Hamas attack var inte särskilt avancerad. Vi ligger alltid ett steg före dem, sade General ד.

Eftersom Israels försvarsmakt inte har preciserat vilka cyberattacker som i lördags riktades mot Israel vet vi inte vad de gällde, men tidigare cyberattacker mot israeliska hemsidor kan eventuellt ge en fingervisning om vad den kan ha handlat om. Beskrivningen av ”hot mot israeliska medborgares livskvalitet” kan inkludera sådant som deras personliga hemsidor på internet.

Israel har å sin sida en historia att via analog elektronisk krigföring systematiskt försöka sänka livsmoralen och palestiniernas livskvalitet genom att bland annat sända gratis porr över TV-kanaler i palestinska områden.

Källor:
IDF says it thwarted a Hamas cyber attack during weekend battle
Israel launched an airstrike in response to a Hamas cyberattack
Israel meets suspected Hamas cyber-attack with immediate air strike
Pro-Palestinian Hackers Breach 120 Israeli Websites


  • Publicerad:
    2019-05-07 13:40