ISRAEL Över 2000 ukrainska flyktingar har tagit sig till Israel. Nu vill regeringen stoppa flyktingvågen, då ukrainarna inte är etniska judar.

Israels inrikesminister Ayelet Shaked har gått ut med att över 90 procent av de ukrainska flyktingar som har tagit sig till Israel inte är judar. Detta ”kan inte fortsätta”, enligt ministern.

Enligt Israels ”återvändarlag” får endast judar bli medborgare i Israel.

— Vi kommer att få in 15 000 ukrainare inom en månad. Den israeliska staten måste göra mer för att få hit judar och de som skyddas av återvändarlagen. Vi kan inte fortsätta i den här takten, saker måste planeras, säger Shaked till Haaretz.

Även premiärministern, Naftali Bennett oroar sig för flyktingarna, som han kallar ”en stor utmaning för Israel”. Just nu ritar man upp olika planer för hur många flyktingar man kan ta emot.

Befolknings- och invandringsmyndigheten i landet kräver att israeler som erbjuder husrum åt släktingar från Ukraina måste betala en garantisumma på 10 000 shekels och lova att flyktingen lämnar landet inom en månad.

Hittills har lösensummorna betalats in för 20 procent av flyktingarna, enligt inrikesministern.

Under söndagen tackade den ukrainska ambassaden för Israels hjälp, men uppmanade den judiska staten att ta bort systemet med lösensumman för att hjälpa flyktingar.

Olika ministrar inom regeringen är nu oeniga om hur invandringen ska hanteras, men den invandringskritiska lobbyorganisationen Israeli Immigration Policy Center beskriver ukrainarna som ”en tickande demografisk bomb”.