GEOPOLITIK. Israel tar upp kampen med fienderna Syrien och Ryssland för att kapa åt sig marknadsandelar på den europeiska energimarknaden.


Videon är från den judiska lobbygruppen Atlantic Councils konferens i september om framtiden för Europas gasförsörjning. Israel vill styra Europas gasmarknad.

Med stöd från EU har Israel fått Cypern, Grekland och Italien att komma överens om att dra världens längsta undervattensrörledning för naturgas. Denna gas ska skickas från östra Medelhavet och säljas till Europa.

Förhandlingarna om ledningen har tagit två år. De fyra länderna undertecknade ett så kallat samförståndsavtal i frågan för ett knappt år sedan. Detaljerna om rörledningen kommer snart att godkännas av EU.

Enligt projektdeltagarnas beräkningar tar det ett år från undertecknandet av avtalet som ska ske i februari 2019 att ordna finansieringen av projektet. Sedan tar det fem år att lägga ledningen. Om allt går enligt planen kan ledningen vara på plats före 2025.

Judiskt initiativ
Projektet, som kommer att kosta uppskattningsvis 6,7 miljarder dollar, är ett initiativ av den israeliska ministern för nationella infrastrukturer, energi och vattenresurser, Yuval Steinitz, som först presenterade det vid en konferens i Abu Dhabi för två år sedan. Projektet innebär placering av rörledning med hjälp av mycket avancerad teknik på mellan 3 och 3,5 kilometers djup under havet längs en sträcka av 2 100 kilometer.

EU har hittills bidragit med 100 miljoner dollar för genomförbarhetsprov. Israels nationella ministerium för infrastrukturer, energi och vattenresurser anser att resultaten hittills varit goda.

Enligt avtalet kommer export av gas till den europeiska marknaden från Israel och Cypern att ges företräde. Andra länder kan tillåtas att ansluta sig till rörledningen efter överenskommelse med Israel och Cypern, om erforderliga krav uppfylls.

Rörledningen, som ska komma att ha en kapacitet på 10-20 miljarder kubikmeter gas, kommer att dras från Israels territorialvatten till Cypern, där ledningen går vidare på land och sedan fortsätter via havet till Grekland, Kreta och Italien.

Olönsam ledning som ger makt kan bli en guldkalv
Planen har från vissa håll kritiserats för att den extremt långa gasledningen inte kommer att bli ekonomiskt lönsam. Den senaste tidens kraftiga höjning av gaspriserna i Europa har dock åtminstone tillfälligtvis dämpat en del av denna kritik.

Effekterna av kriget mot Syrien och kampen om deras naturtillgångar kan också stärka Israels ställning på både olje- och gasmarknaden.

Med riktade ekonomiska incitament kan även den ryska gasen komma att bli utsatt för ökad press från Israel. Både Israel och judiska lobbyorganisationer i USA, som Atlantic Council i Washington D.C. vill avstyra en marknadssituation i Europa där gas köps från ”fiendelandet” Ryssland.

Rörledningen betalas av privata intressenter. Dessa finansiärer räknar med att få tillbaka sina pengar mångfalt genom stora vinster i form av transportavgifter.

— Denna överenskommelse, som vi har utarbetat, kommer att göra det möjligt för Israel att bli en viktig energileverantör till Europa och det har både ekonomisk och politisk betydelse. Det är första gången som Israel deltar i ett större infrastrukturprojekt med EU, sade minister Steinitz.

Källa:
Israel kommer att leverera gas till Europa


  • Publicerad:
    2018-11-29 17:20