ISRAEL. Under den massiva demonstrationen i Israel, där 30 000 afrikaner demonstrerar mot den nya lagstiftningen om invandring, uppger Israels inrikesminister att Sverige tagit hand om flera av Israels främlingar.

Demonstrationen mot Israels nya lagstiftning, som tillåter myndigheter att på obestämd tid fängsla alla som inte kan uppvisa ett giltigt visum, gick i dag in på sin tredje dag.

Israels inrikesminister Gideon Sa’ar gjorde i ett uttalande klart att flertalet afrikaner lämnat Israel och flytt till Sverige de senaste veckorna. Uttalandet klargjorde inte hur många som flytt till Sverige, men det framkom att det mest var kvinnliga offer för människohandel som suttit frihetsberövade i Israel under lång tid.

Det israeliska inrikesministeriet uppger att afrikanerna från Eritrea flytt till Sverige på grund av Israels belöningssystem. Belöningssystemet går ut på att främlingarna som lämnar landet får 3500 amerikanska dollar, men får aldrig mer återvända till Israel.

Advokaten Oded Feller, som jobbar med människorättsfrågor i Israel, uppger dock att uppgifterna inte stämmer. Enligt honom är det FN:s flyktingorgan UNHCR som ligger bakom förflyttningen av eritreanerna.

Feller menar att Israel inte tar sitt ansvar, utan låter andra länder ta hand om främlingarna istället:

Det är inte klart vad inrikesministeriet är stolta över. Sverige tar endast hand om personer med flyktingstatus [sic!] som inte ges tillräckligt skydd i de länder de befinner sig i. Att Sverige tog emot 50 flyktingar bevisar ännu en gång att Israel är det enda land som inte erkänner eritreanska asylsökande som flyktingar och att andra länder anser att Israel inte uppfyller sina förpliktelser enligt flyktingkonventionen

Den svenska ambassaden i Israel vägrar att kommentera kring afrikanerna som vi nu har tagit emot. Enligt ett beslut taget av Migrationsverket får främlingar från Eritrea automatiskt uppehållstillstånd när de kommer till Sverige.

Källa:
Sweden accepts dozens of Eritrean asylum seekers from Israel


  • Publicerad:
    2014-01-07 16:30