MELLANÖSTERN. Enligt tidningen Israel Hayom utlöser Israel och USA krig mot Hamas, PLO och sunnimuslimska jihadgrupper om de vägrar skriva på Donald Trumps nya ”fredsplan” för Mellanöstern.

Bild från när Israel bombade Palestinas Gazaområde 2014.

Den israeliska tidningen Israel Hayom skriver att de på måndagen tog emot ett dokument från en anonym källa på Israels utrikesdepartement.

Dokumentet är en ”lång och detaljerad redogörelse” som beskriver de hemliga politiska grundvalarna för av ”Århundradets överenskommelse”, den fredsplan för Mellanöstern och i synnerhet för relationerna mellan Palestina och Israel som det spekulerats mycket kring i amerikansk press.

Det anonyma tillkännagivandet i dokumentet börjar med orden ”Nedan är huvudpunkterna i det avtal som föreslagits av den amerikanska administrationen, som jag uppmärksammades på”.

Dock vet i dagsläget ingen vilken källan är, eller hur pålitlig den är.

Några av klausulerna som står i ”överenskommelsen” mellan flera länder i Mellanöstern överensstämmer med tidigare judiska uttalanden från USA, bland andra Jared Kushner och Jason Greenblatt. Israel Hayom skriver:

Det är viktigt att notera att detta är ett mycket detaljerat dokument som andas trovärdighet, men det är inte klart vem som står bakom det och som ansträngt sig så mycket i att skriva ner det, ner till minsta detalj. Dokumentet skulle kunna vara en falsk fabrikation.

Enligt dokumentet ska ett trepartsavtal undertecknas mellan Israel, Hamas och PLO. En palestinsk stat kommer att inrättas som kommer att kallas ”Det nya Palestina”. Denna stat ska ligga i Judea, Samaria och Gaza, med undantag för de israeliska bosättningar som Israel har annekterat.

Israel kommer också att styra sina bosättningar och besluta hur dessa ska byggas ut och i framtiden förenas med varandra.

Demokratiska val i Nya Palestina
Israel ska också se till att det ett år efter statsbildningen ska hållas ”demokratiska val” i det kommande Nya Palestina. Inom loppet av tre år ska palestinska fångar efter hand släppas.

Jerusalem kommer inte helt att övergå i israelisk ägo. ”Ansvaret” för staden ska delas mellan Nya Palestina och Israel, men Israel ska ha huvudkontrollen och kommer bland annat att beskatta Nya Palestina för hanteringen av staden och ta ut avgifter för dricksvatten.

Beskattningen ska också bekosta skolor och utbildning som Israel ska tillhandahålla åt palestinier.

Segregeringen mellan judar och araber i den judiska staten ska utökas. Det blir förbjudet att handla med fastigheter över rasgränserna. Judiska fastigheter får inte övergå i arabisk ägo. Även det motsatta ska gälla. Det blir ingen förändring av judarnas respektive arabernas ”heliga platser”.

Stora infrastrukturprojekt
En stor motorväg ska byggas 30 meter över Israel för att förbinda Gazaremsan och Västbanken. Denna motorväg ska till 50 procent betalas av Kina. Sydkorea, Australien, Kanada, USA och EU ska var för sig betala tio procent. Israel ska inte betala någonting, utan kommer att som alltid fortsätta att finansieras av amerikanska skattebetalare.

Flera infrastrukturella projekt i Palestina ska betalas av USA, EU och av dokumentet icke namngivna oljeproducerande arabstater. Det handlar om uppskattade 30 miljarder dollar under en femårsplan, det vill säga 6 miljarder dollar per år.

Detta kan jämföras med att amerikanska skattebetalare skänker 3,8 miljarder dollar varje år till Israel enbart i militärt stöd.

Egypten ska hyra ut land till Nya Palestina i syfte att etablera en flygplats och för etablering av fabriker, handel och jordbruk. Bostäder undantas från denna uppgörelse.

Storleken på territorierna som Nya Palestina ska hyra av Egypten och hyreskostnaderna för dem skall bestämmas mellan parterna genom medling av vad som kallas ”de stödjande länderna”, det vill säga USA och Israel.

Palestinsk polis – men ingen militär
Nya Palestina kommer att få lov att ha egen polis, men kommer att förbjudas att ha en militärmakt, det får i detta avtal endast Israel och Egypten ha. Detta kan jämföras med judarnas förbud för Tyskland att ha egen militärmakt värd namnet efter första världskriget.

När väl avtalet är undertecknat måste regeringsmakten i palestinska Gaza och Palestinas motståndsrörelse lämna över alla sina vapen, inklusive privata vapen, till egyptiska myndigheter. Som motprestation ska de få pengar och arabstater ska ge dem månatliga löner. Israel betalar ingenting.

Israel ska öppna och ta kontrollen över hamnar längs Gazaremsan för transporter och handel. Palestina ska få använda – eventuellt hyra – israeliska hamnar och flygplatser tills de nya internationellt finansierade infrastrukturprojekten med hamn och flygplats i Nya Palestina är klara.

Det läckta dokumentet – äkta eller falskt – hävdar att PLO och Hamas kommer att ”straffas” om de vägrar att signera ”århundradets överenskommelse” vilket då kommer att innebära att USA inte kommer att ge pengar till några projekt som annars skulle komma Nya Palestina tillgodo.

Om PLO signerar överenskommelsen, men både Hamas och jihadislamisterna vägrar, ska Israel och USA starta krig mot dem.

Om Israel vägrar skriva på trepartsavtalet, hotar USA med att upphöra med finansiellt stöd till Israel, enligt dokumentet.

Dokumentets trovärdighet diskuteras just nu flitigt i flera Mellanösternländer och på sociala medier.

Källor:
?הרשת סוערת: האם זו ”עסקת המאה”
Israeli newspaper reveals leaked document of Trump’s ‘deal of the century’


  • Publicerad:
    2019-05-10 08:30