CORONA. Tidningen Times of Israel hävdar att dödligheten bland judar i Sverige är fjorton gånger högre än deras andel av befolkningen.

Den judiska nättidningen Times of Israel hävdar att de judiska församlingarna i Sverige har förlorat åtminstone nio av sina medlemmar i sviterna av covid-19, vilket motsvarar en dödlighet bland judar som är fjorton gånger högre än deras andel av landets befolkning.

Dödsfallen ska nästan uteslutande utgöras av personer äldre än 80 år och flera av dessa ska vara ”förintelseöverlevare”. Tillsammans stod dessa för 2,7 procent av de 333 personer som när beräkningen gjordes hade dött av viruset i Sverige. I landet finns ungefär tjugotusen judar, som står för 0,19 procent av befolkningen.

Aron Szugalski Verständig, president för Judiska Centralrådet i Sverige säger i ett uttalande att man inte har funnit något direkt orsak till den disproportionerliga dödligheten bland församlingarnas medlemmar. Han påstår också att de avlidna har smittats av viruset oberoende av varandra.

Stor vikt läggs i artikeln på det faktum att bland Europas länder har Sverige de minst strikta föreskrifterna för socialt umgänge under coronapandemin. I grundskolan bedrivs verksamheten som vanligt, medan gymnasieskolorna stängdes först ”för några dagar sedan”, påstår man.

Man pekar vidare på inkonsekvenser i de regler som svenska myndigheter gått ut med. Äldreboenden har, hävdar man, stängts ner och folk uppmuntras att hålla distans till varandra, medan gym, skönhetssalonger och andra icke-livsnödvändiga inrättningar håller öppet som vanligt. Samma sak gäller för barer och restauranger, även om de är ålagda att enbart erbjuda bordsservering för att förebygga trängsel nära bardisk eller kassa.

Verständig påpekar dock samtidigt att han inte tror att denna policy ligger bakom något av dödsfallen i hans församlingar.

Ett av offren, berättar han, hade tillämpat total självisolering de senaste tre veckorna och tog emot besök endast från socialarbetare som följer ett strikt regelverk för desinfektion och hygien.

Man jämför avslutningsvis med motsvarande statistik för Storbritannien. Den tjugofemte mars var där landets judiska samfund överrepresenterat med faktor 15:1 bland avlidna i landet. Den siffran ska har nu sjunkit till 9:1, vilket är exakt samma förhållande som råder i Sverige.

Källor:
Sweden’s Jewish community, with 9 dead, hit disproportionately hard by virus
With cafes and bars still open, Sweden’s virus restrictions make it an outlier


  • Publicerad:
    2020-04-06 19:50