CHUTZPAH. Israels högsta domstol har beslutat om en definition på judar, som även innefattar praktiserande judar från andra folkgrupper. Detta har fått Israels regering att bli nervösa, eftersom det möjliggör en massinvandring från Afrika.

En del av Israels gränsstängsel. Foto: Idobi, (CC BY-SA 3.0).

Israels högsta domstol har upprättat en sekulär definition över begreppet jude. Domstolen kom fram till att alla som praktiserar judendomen i framtiden ska bedömas vara judar – även om de inte är etniska judar.

Den nya definitionen innefattar alltså icke-judar som har konverterat till judendomen, samt afrikanska judar. Alla dessa kommer också att omfattas av Israels återvändningslag, som föreskriver att ”varje jude har rätt” att komma till Israel.

Landets premiärminister, Benjamin Netanyahu tycker förstås att den äldre definitionen av judar är den korrekta. Den som innebär att endast de som är etniska judar ska betecknas som detta, och att konvertiter således ska undantas rätten att flytta till den judiska staten.

Ledningen i Israel börjar nu bli nervösa. Netanyahu oroar sig för att tiotusentals afrikaner, araber eller östeuropéer som praktiserar judendom, ska bestämma sig för välla in i Israel.

När en journalist frågar premiärministern hur man ska tackla en potentiell massinvandring, skryter Netanyahu om landets gränsmur. Han menar att den välbevakade gränsen har hållit ute över en miljon afrikaner som annars hade ”kollapsat” och ”invaderat” Israel.

Domslutet har mött kritik från flera av de större partierna i Knesset. Ett av dem meddelar att man inte kommer att delta i några politiska allianser som inte prioriterar att återinföra den etniska aspekten i återvändarlagen. Allt för att bevara det judiska folket, lyder sionisternas retorik.

Israel har idag ett program som kallas Nativ, som sparsamt tillåter en del östeuropeiska judar att flytta till den judiska staten. I så fall måste de också tjänstgöra hos landets försvarsmakt IDF.

Även denna magra invandring till landet är för mycket för de flesta israeler. En medlem i Knesset kallade de invandrade icke-judarna för Shiksas, ett nedsättande öknamn för icke-judiska kvinnor. Han ansåg också att varje jude som bestämmer sig för att gifta sig med en icke-jude bör avskys av sin familj.


  • Publicerad:
    2021-03-17 22:10