INRIKES. Svenska regeringen lovade nya arbetstillfällen när de subventionerade de globalistiska IT-företagens etablering och drift av serverhallar. Men mycket få svenskar har fått jobb.

Facebooks serverhall i närheten av universitetsområdet på Porsön. Foto: Totarp (CC BY-SA 3.0)

Regeringen har spenderat hundratals miljoner kronor på att få amerikanska IT-jättar som Facebook, Google och Amazon att bygga serverhallar i Sverige.

Ett av argumenten för att subventionera de stora globalistiska företagen så att de skulle etablera sin infrastruktur i Sverige var att det skulle ”generera jobb”. Men för svensk del resulterar den enorma satsningen i mycket få arbetstillfällen.

Business Sweden släppte en glädjekalkyl som angav att servicehallsindustrin skulle skapa 27 000 nya jobb i Sverige, fram till 2025.

Som exempel fick Facebook 140 miljoner kronor i statligt stöd för att bygga en serverhall i Luleå. Men enligt den senaste årsredovisningen har anläggningen bara 56 anställda.

I snitt ger varje serverhall 30-50 tjänster.

Till Aftonbladet säger Hans Lööf som är professor i ekonomi att kalkylen har framställts med osäkra antaganden som grund.

— Det krävs många steg av osäkra antaganden för att säga att det skulle ge så mycket jobb, speciellt ute i glesbygden, säger han till Aftonbladet.

Kenneth Thomas som är professor emeritus i statsvetenskap vid universitetet i St Louis i Missouri är också skeptisk till den här typen av rapporter och kalkyler.

— De görs av konsulter som jobbar åt regeringen och bolagen. De målar alltid upp guld och gröna skogar. Men jag anser att det är dålig policy att dela ut stöd baserat på det här, säger han.

Ungefär hälften av de utlovade jobben är så kallade indirekta jobb.

— Det är mest en pr-grej. Företag behöver aldrig ta ansvar för indirekta jobb, det är mest ett sätt att få ett projekt att se bättre ut än vad det faktiskt är, säger Kenneth Thomas till Aftonbladet.

Slukar energi
Serverhallarna tär också hårt på den svenska infrastrukturens kapacitet. De drar så mycket elektrisk ström att elnätens kapacitet att leverera ström till andra industrier och hushåll längre kan garanteras. Serverhallarna, som aldrig får vara strömlösa, suger bokstavligen kraften ur den redan av klimat- och annan politik försämrade energiproduktionen i Sverige.

Energisystemexperten Elsa Widding säger att sol- och vindenergi inte räcker och inte ger tillräckligt systemstabil leverans av elektricitet på det sätt som kärnenergi gör. De är heller inte lika kostnadseffektiva.

— Tyvärr. Vi har inte el när den behövs och där den behövs, säger Widding och fortsätter:

— Det är till och med så illa att företag inte kan expandera eller etablera sig till följd av att vi inte har tillräckligt med effekt i systemet, säger Widding på sin egen Youtubekanal.

För ett år sedan rapporterade Nordfront att den tyska energikoncernen Eon varnade för akut elbrist, men skyllde då på Svenska Kraftnät.

— Jag skulle vilja påstå att vi håller på att bli grundlurade, hela bunten, säger Widding beträffande Sveriges energipolitik.

— Jag är ju som många vet inte så orolig över lite mer koldioxid men jag är väldigt orolig för höga elpriser och hur det skadar våra företags konkurrenskraft och därmed välfärden, och dessutom gör det att våra fattiga och mest utsatta i samhället blir ännu mer utsatta. Det man kallar energifattigdom i Europa…

— Det är faktiskt mer rimligt i de här sammanhangen att tala om politikerskam och medieskam [än flygskam, bilskam, elskam, vattenskam]. Våra politiker, tycker jag, borde skämmas för att de har monterat ner [Sveriges infrastruktur] och inte minst…för att de nu medvetet håller på att förstöra vårt lands energiförsörjning, säger Elsa Widding.

Mitt under denna ”medvetna förstöring” levereras ström till de energiutsugande och personalfattiga globalistiska serverhallarna, dessutom till en bråkdel av de priser som den vanlige konsumenten tvingas betala. Detta inte minst för att företag som Google, Facebook och Amazon har fått skattebefrielse även för elektriciteten de använder.


  • Publicerad:
    2020-08-20 16:00