UTRIKES. En italiensk psykolog föreslår elchocker för att ändra människors undermedvetna fördomar och stereotyper.

Maddalena Marini, forskare på italienska institutet för teknologi (llT) vill förebygga ”fördomar”genom elektroniska och magnetiska impulser på delar av hjärnan.

Marini säger att dessa stereotyper är så inprogrammerade i den mänskliga hjärnan, att enda vägen till förändring är att förändra den biologiska mekanismen av den delen i hjärnan, som ansvarar för alstring och kontroll av dessa stereotyper.

Under de senaste 20 åren har forskare försökt förändra människors etniska stereotyper genom information som motverkar det man anser vara en ”fördom”, men dessa försök har gett små resultat och framförallt har de inte varit varaktiga.

Men enligt Marini har studier av hjärnans regioner gjort det möjligt att definiera vilka processer som är involverade. Genom en ökad aktivitet på en del av dessa områden är det möjligt att minska styrkan av omedvetna ”stereotyper”. Marini menar också att ”fördomen” som leder till att människor associerar terrorhandlingar med personer av arabiskt ursprung på det viset skulle kunna behandlas.

Marini påstår vidare att vetenskaplig forskning har visat att våra tankar innehåller ”stereotyper” och ”fördomar” som är kopplade till olika sociala egenskaper som etnicitet, hudfärg, vikt, kön, ålder, sexuell läggning, politiska åsikter eller religiös tillhörighet, handikapp och fysisk eller mental sjukdom. Hon skriver:

Även om det moderna samhället är befolkat av olika individer tillhörande olika kulturer, så tänker våra hjärnor fortfarande som när människan levde i små grupper, sammansatta av individer med samma genetik och sociala gemenskap. Det får oss till att föredra människor som är socialt och kulturellt lika oss själva istället för dem som är olika oss.

Tidigare i år höll Marini också ett föredrag om ”genusfördomar” i Genoa som finns att se på Youtube:

Marini uppger inte om hon tror på att behandlingen mot ”fördomar” och ”stereotyper” ska vara helt frivillig eller obligatorisk i vissa fall. Men hon anser att individen är oförmögen att själv ”utrota sina fördomar eller ens förstå att man har dem”.

Marini skriver vidare:

Jämlikhet är en grundläggande rättighet för varje medborgare i vårt samhälle. Samma möjligheter är inte bara en nödvändig funktion i ett demokratiskt samhälle utan också en avgörande grund för en nations förnyelse, ekonomi och allmänt välbefinnande.

Källa:
Italian Psychologist Proposes Electric Shock Treatment to Eliminate Prejudices


  • Publicerad:
    2019-08-29 19:25