FOLKMORD. Mångfald är egentligen ett kodord för folkmord på vita, och vitt folkmord är exakt vad världen behöver. Detta skriver judinnan Emily Goldstein.

emily-goldstein

 

Judar har på olika platser och plan varit pådrivande i utvecklingen av att mångkulturalism etablerats som överideologi i de flesta västerländska samhällen. För de som är intresserade av närmare detaljer kring hur det har gått till finns det utförligt dokumenterat vad gäller bland annat USA, Sverige och Frankrike.

Konsekvenserna har varit utbredningen av ett kulturmarxistiskt synsätt som genomsyrar samhällena och en massinvandringspolitik som inverkar menligt på värdbefolkningarna. De negativa konsekvenserna innefattar ekonomiska kostnader, ökad kriminalitet, försämrad solidaritet och trygghet, undanträngning på bostads- och arbetsmarknader, med mera, men värst är ändå de långsiktiga riskerna med att de europeiska folk som utgör västvärlden i allt väsentligt kommer att utplånas om ingenting förändras radikalt.

Utvecklingen och avvecklingen av västvärldens stater och folk fortskrider i hög utsträckning tack vare en intensiv propaganda och indoktrinering vars syfte är att förneka de negativa konsekvenserna och framställa den förda politiken som någonting bra och eftersträvansvärt – och alla kopplingar mellan den och judar förnekas intensivt och aggressivt.

Stundom talar de inblandade emellertid öppet om sin inblandning och avslöjar syftet med deras aktivism. Ett exempel är den infamösa videon med Barbara Spectre vid den judiska organisationen Paideia i Sverige där hon betonar judars centrala roll i att omvandla Europa till en kontintent präglad av mångkulturella stater och massinvandring:

Ett annat exempel kom nyligen när judinnan Emily Goldstein än mer ingående förklarar de bakomliggande syftena i en artikel med den talande rubriken ”Ja, mångfald går ut på att göra sig av med vita människor (och det är en god sak)”. Hon skriver bland annat:

Jag är mycket glad över att den vita rasen är döende, och det borde även du vara. Vita människor saknar rätt att existera. Punkt. Det kanske låter som ett djärvt uttalande, men det är helt sant. Varje vit människa med den blekaste kunskap om historia bör förbanna sig varje dag över att vara vit. Under hela den dokumenterade historien har vita utövat förtryck, folkmord, kolonialism, imperialism, och helt enkelt ren storskalig ondska. Vita människor har förnekat alla andra raser rätten att existera, och har – vid någon tidpunkt i historien – förtryckta varenda ras på planeten.

Varför skulle då vita nu få leva i fred när vita historiskt har varit världens främsta källa till konflikter och förtryck? Vithet är rasism. Punkt. Vithet är källan till allt förtryck i världen. Vithet är rasism, sexism, homofobi, transfobi, ableism, antisemitism, islamofobi och den heteropatriarkala kapitalismen. Eliminera vitheten och du eliminerar varenda form av förtryck som världen för närvarande står inför. Inga vita människor innebär inget förtryck. Vita människor är som en cancer och förtryck är ett symptom på cancer. Skär bort cancern helt – och cancern är vita människor – och du blir av med alla de förtryck som vita människor orsakar.

Skulle någon skriva något motsvarande om någon annan grupp, inte minst om judar, hade det lett till ihärdiga fördömanden från etablissemanget och resulterat i rättsliga påföljder i bland annat Sverige. Nu varken höjs eller ens hörs några röster. En inte oansenlig del av etablissemanget, främst på vänsterkanten, nickar förmodligen rent av instämmande med när de läser visionen om en värld där alla vita förintats.

Även om Emily Goldstein stundom i texten förledande kallar sig själv för ”vit” försöker hon inte dölja särskilt tydligt att hon ser på saken och sin aktivism mot vita ur ett judiskt perspektiv och bland annat som en hämnd för ”Förintelsen”. Hon försöker vidare på hävdvunnet sätt alliera alla slags minoritetsgrupper i en koalition mot vita människor, något som varit ett genomgående tema i judiska strategier mot västvärlden det senast seklet:

Jag har ägnat mitt liv åt att bekämpa rasism, och jag har kommit fram till – baserat på alla tillgängliga bevis – att det enda sättet att verkligen eliminera rasism är att eliminera vithet. Vithet är den ocean från vilken rasismen flödar. Bli av med vitheten och du blir av med rasismen. Trots vad vita rasister ofta hävdar har vita människor inte någon ”kultur”. Vit ”kultur” består inte av något annat än förtryck, folkmord och berövandet av minoriteters rättigheter. Vit ”kultur” är rasism och ingenting mer. När vita rasister pratar om ”vit kultur” talar de egentligen om rasism. Under historiens gång har vita människor byggt ett massivt imperium helt baserat på hårt arbete utfört av förtryckta och berövade minoritetsgrupper. Men gissa vad, vita människor? Detta imperium håller äntligen på att närma sig sitt slut nu, och dess död är ljuv musik i mina öron. För att citera den store antirasistiska [judiske] aktivisten Tim Wise: ”Hör du det? Ljudet av att ditt imperium dör? Din nation, som du kände den, upphör, permanent? För jag gör det, och ljudet av dess död är underskön”.

Ättlingar till överlevande från Förintelsen kan personligen intyga den ondska som vita människor är i stånd till när de har makten. Tack och lov kommer vita inte behålla makten mycket längre. När vita människor dör ut kommer rasism, sexism, queerfobi och alla andra former av förtryck också göra det. Det enda sättet att eliminera rasism, vita privilegier och vit överhöghet är att eliminera vithet helt och hållet. När jag undervisar mina elever om de mänskliga rättigheterna, kritisk rasteori och vitas roll i världens förtryck, frågar mina vita studenter mig ofta hur de kan ”sona” för vithetens ondska och hur de kan kompensera för århundraden av vitt förtryck . Och jag säger till dem: du kan göra det genom att inte skaffa några barn och se till att den vita rasen inte överlever för att förtrycka någon någonsin igen i framtiden.

Tack och lov är de vita födelsetalen verkligen mycket låga, medan födelsetalen för minoriteter är mycket, mycket högre. Inom vår livstid kommer vita att bli en minoritet i ett stort antal tidigare vita länder, däribland USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Australien, Kanada och Nya Zeeland, för att bara nämna några. För vita rasister som längtar efter de dagar då vita kunde våldta och plundra världen ostraffat är detta otroligt skrämmande. Människor på rätt sida av historien däremot ser detta som en framgång. Vita får äntligen vad de förtjänar – och det är på tiden. Jag hoppas innerligt att vita inte kommer att visas någon nåd av de minoritetsgrupper som vita har tillbringat århundraden av att förtrycka när den vita maktstrukturen slutligen rämnar.

Emily Goldstein avslutar sin diatrib med att uppmana till folkmord och förintelse av hela den vita rasen och menar att det bäst kan åstadkommas genom fortsatt massinvandring. Enligt henne skulle det leda till en mycket bättre värld, möjligen rent av ett paradis på jorden:

För att skapa en bättre värld måste alla vita människor utrotas. Punkt. Så enkelt är det. Vi borde helt enkelt vara tacksamma för att vår död kommer att ske genom massinvandring och sjunkande födelsetal. När vita har utrotat andra raser var det inte alls så fredligt – det skedde genom våldsamma folkmord. Men andra raser är inte lika onda som vita är, och det är viktigt att komma ihåg det. Världen tillhör minoriteterna nu, och de kommer att skapa en mycket bättre, fredligare värld med vad de får till hands. Först när det har upphört att existera vita människor kommer ett fredligt och progressivt samhälle – utan rasism och hat – vara möjligt. Det enda sättet att eliminera vita privilegier, vitt förtryck, vit rasism och den förtryckande vita maktstrukturen är att förinta vita människor helt och hållet.

Så, ja, vita rasister: mångfald är verkligen vitt folkmord. Och vitt folkmord är precis vad världen behöver mer än något annat.

Det enligt Emily Goldstein och många andra judiska aktivister. Vad vi svenskar i själva verket behöver mer än något annat är att förhindra det förestående folkmordet på vita, vilket kräver att fler inser vad som är på väg att ske och varför. Av det skälet kan vi delvis vara tacksamma för Emily Goldsteins fräcka, blodtörstiga ärlighet. Å andra sidan är det ett oroväckande tecken i tiden att hon anser sig kunna tala så öppet och ogenerat om syftet med den mångkulturalism och massinvandringspolitik hon och andra judar drivit på i västvärlden – det vittnar om hur långt det redan är gånget.

Hennes ord bör spridas för att förmå fler att komma till insikt. Vi står ytterst inför valet mellan en återupplivad västvärld i allt väsentligt bestående av europeiska folkslag eller folkmord. Valet borde vara en enkelt, men det måste göras nu och det måste göras även av dig. Punkt.

UPPDATERING: Enligt flera som sökt på namnet ”Emily Goldstein” har det varit svårt att få henne verifierad som verklig person. Enligt en del skulle detta kunna innebära att personen bakom artikeln använder sig av ett fingerat namn och/eller att det rör sig om en trollartikel som någon motståndare till de framförda idéerna har skrivit. Huruvida det rör sig om en trollartikel kan vara svårt att bedöma, men eftersom personens identitet i nuläget inte kunnat gå att bekräfta vill vi be läsarna att ta detta i beaktning. Det kan även vara värt att nämna att flera läsare av artikeln har påpekat att de uttalanden som förekommer i artikeln inte är något unikt för ”Emily Goldstein” utan att liknande uppmaningar till folkmord på vita gjorts av judar tidigare. /Redaktionen


  • Publicerad:
    2015-06-09 17:12