IDOTI. En manlig pokémonsamlare råkade igår illa ut när han spelade Pokémon Go.

I jakten på pokémons klättrade mannen över staketet till Stockholms Stadion. Det hela slutade illa för mannen då han halkade på staketet.

— Vi fick lyfta bort honom och sjukvården tog över och körde honom till sjukhus. Det är några meter högt. Tillräckligt högt för att man ska behöva klättra i alla fall, säger Göran Norman, ledningsoperatör vid Storstockholms brandförsvar.

Enligt Aftonbladet hade ett av staketets järnspett trängt igenom mannens lår.

— Mannen hade klättrat över och på något sätt blivit spetsad i låret. Sjukvårdspersonalen gav honom morfinsprutor medan polisen höll upp honom, säger ett vittne.

Polisen rubricerar inte händelsen som ett brott utan klassar det som ”en olycka eller ett sjukdomsfall”, uppger en polisman. Då järnspett genom låret inte är en vanlig ”sjukdom” kanske polisen antyder att någon form av sinnesförvirring ligger bakom incidenten.

Källa:
Pokémonjägare spetsades på staket


  • Publicerad:
    2016-07-23 06:00