VAL2018. Efter en debattartikel där AfS:s Gustav Kasselstrand och Jeff Ahl påstår att deras parti ensamt står för massrepatriering följde en Twitterdisukssion där Ahl menade att AfS inte repatrierar på etnisk grund, vilket väckte frågan om partiet är för ”öppen svenskhet”.

Skärmbild: Twitter.

Under tisdagen publicerade Fria Tider ett debattinlägg som signerats av Alternativ för Sveriges (AfS) partiledare Gustav Kasselstrand och riksdagsledamoten Jeff Ahl, som nyligen lämnade Sverigedemokraterna till förmån för AfS. I debattinlägget skriver man att man aldrig kommer att backa från kravet om massåtervandring och påstår samtidigt att ”Alternativ för Sverige vill som enda parti påbörja en massåtervandring av systembelastande invandrare som bor i Sverige”. Detta trots att Nordiska motståndsrörelsen redan 2015 publicerade det politiska programmet Vår väg, där det tydligt framgår att inte bara ”systembelastande invandrare” ska repatrieras utan även att ”repatriering av merparten av alla som inte är etniska nordeuropéer eller närbesläktade folkslag ska inledas så fort som möjligt”.

I en efterföljande diskussion på Twitter påpekar Twitteranvändare att Nordiska motståndsrörelsen också förespråkar massåtervandring, varpå Ahl förklarar att skillnaden mellan Motståndsrörelsen och AfS är att de senare inte vill repatriera på etnisk grund.

När frågan ställs på vilken grund AfS vill repatriera invandrare svarar Ahl svävande att ”Detaljer återkommer vi med i vårt helhetsförslag vi arbetar med inom ramen för vår budget” och antyder att det snarare handlar om individer som belastar välfärden som enligt AfS bör skickas tillbaka. Med andra ord skulle AfS acceptera att ett stort antal rasfrämlingar levde i Sverige så länge dessa kan försörja sig själva och inte begår brott.

Även AfS-toppen William Hahne har sedan tidigare tagit ställning för ”öppen svenskhet” i en intervju med Sveriges Radio 2015.

— Den hållningen är helt oproblematisk, sade Hahne om begreppet.

Begreppet ”öppen svenskhet”, med andra ord att vem som helst kan ”förvandlas” och på så sätt bli svensk, lanserades inledningsvis av Sverigedemokraterna. Många av partiets väljare har framfört skarp kritik mot begreppet, och i samband med att AfS bildades har man istället valt att sätta sitt hopp på det nya förment mer nationalistiska alternativet. Frågan är dock hur dessa väljare ställer sig till att även AfS nu tycks förespråka en icke-etnisk syn på svenskhet.


  • Publicerad:
    2018-04-19 12:04