HÄXPROCESSER. Nordfronts chefredaktör Fredrik Vejdeland var under tisdagen kallad till Örebro tingsrätt åtalad för hets mot folkgrupp och uppvigling. Pär Öberg var där och lämnar här sina betraktelser.

20140415_hmf_orebro_tingsratt

Bakgrund
Den 8 maj 2012 lanserades Nordfront.se. I och med detta lyftes även allt arkivmaterial från den tidigare hemsidan Nationellt Motstånd över till den nya sidan. Därmed räknas det som att allt arkivmaterial blev återpublicerat. Rättshaveristen Martin Tunström och hans förening Juridikfronten var inte sena med att söka på alla känsliga nyckelord de kom på bland kommentarerna och anmäla allt. JK valde att gå vidare med hela tjugosju kommentarer som man bedömde som hets mot folkgrupp. Man hittade även tre kommentarer som man tyckte var uppvigling. Kommentarerna är publicerade från 2007 till 2013.

Kommentarerna
De kommentarer som var anmälda innehöll någon av nedanstående fraser. Nedan följer också åklagare Ingblads anklagelser kring dem och Vejdelands försvar av varför dem inte kan vara hets mot folkgrupp.

Död åt ZOG
Ingblad: Frasen är missaktning mot folkgruppen judar och att användningen av denna fras därmed är olaglig. Föreställningen om ZOG bygger på en konspiratorisk tanke om att judar skulle kontrollera finansvärlden och mediavärlden.

Vejdeland: ZOG står för ”Zionist Occupation Government”. Grundaren av begreppet, Eric Thompson har själv sagt följande om ZOG. – Most Zionist are non-Jews (de flesta sionister är icke-judar). När vi kritiserar ZOG betyder det att vi kritiserar sionisternas inflytande i världen.

Leve nationalsocialismen
Ingblad: Att hylla nationalsocialismen är att hylla utrotningen av andra folkgrupper än den nordiska rasen.

Vejdeland: Själva –ismen är helt frikopplad från någon tillämpning. Oavsett vad så vore det helt rättsvidrigt att inte få hylla sin egen politiska åskådning. Om man ska använda sig av åklagarens retorik kan man lika gärna säga att hyllande av marxismen (läs socialdemokrati och kommunism) är hets mot folkgrupp. Eftersom olika regimer som har tillämpat Marxism har ägnat sig åt verkliga massmord. Pol Pot, Mao och Stalin är några exempel. För övrigt bör man även i så fall förbjuda hyllandet av demokrati eftersom t.ex. Bushregimen bombade Irak med en miljon civila dödsoffer som följd – i demokratins namn.

Leve Hitler/Hitler var en Hjälte
Ingblad: Att hylla Hitler innebär att man hyllar det han gjorde mot främst folkgruppen judar.

Vejdeland: Hitler är ideologins grundare och att han enade folket och fick samhället att blomstra, det är fakta som ingen kan säga emot. Den så kallade utrotningen är inte en del av ideologin. För övrigt tror inte vi på någon utrotning.

Hell Seger
Ingblad: En svensk version av ”Sieg heil” som gör att vi påminns om tredje rikets Tyskland och därmed de krigsförbrytelser de gjort sig skyldiga till. Efterföljderna kan ju inte ha gått någon förbi.

Vejdeland: Hell förekommer i Eddan, ”Sagan om ringen” böckerna, Tegnér dikten ”Svea”, Alice tegners sång ”Hell, vårt land!” och i den katolska bönen, Hell dig, Maria. Om Hell Seger hade varit någon form av krypterad version av Sieg heil hade vi ju inte använt det i andra sammanhang. Hell Norden, Hell Motståndsrörelsen m.m. Hell är en vördnadsfull hälsning. Det vi möjligtvis gjort oss skyldiga till är användandet av ett ålderdomligt språk.

Åklagare Ingblad med en pappersbärare från JK.

Åklagare Ingblad med en pappersbärare från JK

Fredrik Ingblad
Fredrik Ingblad är åklagaren som jobbar för JK i tryckfrihetsmål. Vi har haft det tveksamma nöjet att stifta bekantskap med honom två gånger tidigare. Nordfront blev i såväl tingsrätt som hovrätt fälld för att ha använt ordet ”negerpappa” i en rubrik (läs: Nordfront dömd för ordet ”negerpappa”). I Tingsrätten i detta fall betonade Ingblad att rätten skulle ta hänsyn till ”tolkningsfakta”, detta fick han mycket kritik för från försvaret. Vi noterade att han helt slopat den termen i hovrätten och även denna dag.
Hans signum är dock fortfarande att för rätten betona att det minsann INTE är likhet inför lagen som gäller. I alla sina slutpläderingar tar han upp fallet med pastor Åke Green som blev friad för hets mot folkgrupp av Högsta domstolen. Han blev anmäld när han i en predikan kritiserade homosexuella. Fyra aktivister från Motståndsrörelsen som delade ut flygblad, med kritik mot homosexlobbyn, på en skola i Söderhamn blev dock fällda i såväl Högsta domstolen som slutligen i Europadomstolen. Han menar att detta fall är prejudicerande och visar att man måste döma olika beroende på vem som säger det. Alltså att man ska frångå en av våra mest grundläggande rättsprinciper, nämligen allas likhet inför lagen. Den finns för övrigt inskriven i grundlagen.

9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

Detta ber han alltså rätten att göra helt utan protester från ordföranden eller nämndemän. Ingblad betonade redan i sin sakframställan följande: ”– Vem var och hur har betydelse för om man kan bli dömd eller inte”. Det Ingblad glömde nämna från det prejudicerande fallet var att det var en oenig högsta domstol som fällde oss. Europadomstolen tog upp fallet vilket är mycket ovanligt, där var vi även nära att vinna. Brittiska motsvarigheten till RFSL lade sig dock i målet och blev en part (det fungerar tydligen så i Europadomstolen). Deras homolobbyister lyckades då övertala rätten till att vi skulle förlora. Det var dock även denna gång en oenig rätt där ordföranden i efterhand offentligt uttalat att han inte var nöjd med domen. Vi fick under denna process mycket bristfälliga uppgifter från vår svenska advokat som inte verkade ha någon vana vid att hantera mål i Europadomstolen.

Slutpläderingen
Först ut var åklagare Ingblad som återigen upprepade hur hemska alla kommentarer var. Han betonade vilket allvarligt brott han ansåg att Vejdeland gjort sig skyldig till. Han ondgjorde sig över att vem som helst kan råka gå in på vår webbsida och hitta alla våra onda åsikter, till och med barn. Han flikade även in att Vejdeland propagerar rashat (Här kunde inte Vejdeland vara tyst utan sa emot honom under pågående plädering). Slutligen så yrkade han på att Vejdeland borde få 3 månaders fängelse och att straffet inte skulle bakas in i de dagsböter han nyligen fått för negerpappa-fallet. Trots att detta ”brott” begicks efter dessa aktuella ”brott” då är det normalt brukligt att man anser att straffet även ska gälla för det senare.

Fredrik Vejdeland och hans advokat, Björn Hurtig.

Fredrik Vejdeland och hans advokat, Björn Hurtig.

Advokat Björn Hurtig gick hårt åt åklagarens metoder. Han visade hur han klippt och klistrat såväl artiklar och kommentarer ur sitt sammanhang. Trots att han just betonade för rätten att titta på kommentarerna i sitt sammanhang. Vidare tog han upp förvirringarna kring att Myndigheten för radio och TV inte har gått ut med korrekta uppgifter. Den gör gällande att man måste ha så kallat förhandsmodererade kommentarer om man har utgivningsbevis för en webbtidning. Medan en expert på JK sa att det var precis tvärtom. Advokaten meddelade att om man ska döma Vejdeland så ska straffet vara böter och det bör bakas in i det bötesstraff från den dom som nyss föll från Göta hovrätt.

Slutligen
Det var för oss alla närvarande från Motståndsrörelsen uppenbart att Ingblad är personligt engagerad i sina försök att tysta Nordfront. Det är tydligt att det var en politisk rättegång. Åklagaren lät riktigt hatisk när han beskrev nationalsocialismen och höll definitivt inte någon neutral hållning som man skulle kunna begära av en åklagare på hans nivå.
Vi som var på plats spekulerade i hur åklagaren får sina direktiv. En teori är att regeringen representerad av Beatrice Ask har gett direktiv till Anna Skarhed (JK) att prioritera tystandet av sann opposition (Nordfront). Anna Skarhed ger därefter order till sin springpojke Fredrik Ingblad som har specialrekryterats för uppgiften eftersom han precis som Anna Skarhed verkligen hatar oss. Hans engagemang MOT det fria ordet betalar sig nog dessutom med en hög lön och karriärmöjligheter i uppochnedvända världen. Om Vejdeland blir dömd kommer det omedelbart att överklagas. Jag har även en personlig åsikt om Ingblad som jag inte vill skriva här med anledning av den alltmer tydliga censuren. Den återfinns dock på min Twitter, där är inte Vejdeland ansvarig för vad som skrivs.


  • Publicerad:
    2014-04-17 00:00