Nya försök har gjorts att åtala Nordfront. Denna gång har JK, som tidigare dömt Nordfront för småsaker, gjort bedömningen att det anmälda textavsnittet inte räcker för åtal om hets mot folkgrupp.

kommentarer_ett_minfalt
Det är en anmälare som har velat sätta dit Nordfront på grund av ett Israel-kritiskt uttalande i artikeln ”Klas Lund svarar”. Artikeln bygger på olika frågor som skickats in till Motståndsrörelsen och som organisationens ledare, Klas Lund, sedan besvarar i artikeln.

Frågan som skickades in till Motståndsrörelsen löd: ”Tar ni som organisation ställning gällande Israels existens eller är det en icke-fråga för er?”

Klas Lund svarade följande:

”Israel kan betraktas som raka motsatsen till en nationalsocialistisk stat: onaturligt skapad genom bland annat massinvandring, byggd på en nationell, historisk och religiös lögn, ekonomiskt parasitär, ett centrum för spioneri och global organiserad brottslighet m.m. Israel utgör i praktiken en extremnationalistisk militärbas som står under kontroll av ”den internationella finansjudendomen” och i och med detta utgör denna stat ett hot mot resten av mänskligheten.
Vårt ställningstagande gentemot Israel handlar därför först och främst om att det är ett centrum för en sionistisk världsmakt som utövar ett mycket destruktivt inflytande på många länder, däribland Sverige.
Naturligtvis sympatiserar vi med palestinierna och deras kamp för en fri palestinsk stat, men den judiska statens existens är inte en fråga jag tycker vi behöver ta ställning till.”

JK skriver i sitt beslut att man uppfattar texten som ”nedsättande för judar” men att det skydd som Nordfront har av yttrandefrihetsgrundlagen, hindrar JK från att åtala hemsidan:

”Det anmälda svaret innehåller kritik mot staten Israel. Delar av svaret, framför allt yttrandet att Israel kontrolleras av den internationella finansjudendomen och därmed utgör ett hot mot resten av mänskligheten, måste också uppfattas som nedsättande för judar.Med de utgångspunkter som har angetts ovan, och med beaktande av det särskilda skydd som den anmälda webbsidan har enligt YGL, anser Justitiekanslern emellertid att innehållet i svaret inte utgör hets mot folkgrupp. Förundersökning ska därför inte inledas.”

För Nordfronts ansvarige utgivare väntar redan rättegång gällande en notis om en negerpappa som stoppar sitt barn i en tvättmaskin, och en kommentar till notisen Gyllene grynings ledare tar inte avstånd från våld mot invandrare, som menar att svenskar inte  ska behöva ta avstånd från våld mot rasfrämlingar på svensk mark.

Relaterat: Klas Lund svarar


  • Publicerad:
    2012-12-17 19:09