VACCINPASS Justitieombudsmannen har fått omkring 10 000 anmälningar med anledning av vaccinpassen. Myndigheten ska dock inte utreda ärendet.

Sedan regeringen, efter hemställan från Folkhälsomyndigheten, införde vaccinpass har Justitieombudsmannen (JO) fått in omkring 10 000 anmälningar.

Det är lika mycket anmälningar som myndigheten tar emot ett vanligt år.

Anmälningarna har riktats mot Folkhälsomyndigheten, riksdagen och regeringen. Många menar här att statens åtgärder är oproportionerliga och strider mot medborgarnas rättigheter.

Men JO håller inte med någon av de 10 000 anmälningar som de har mottagit.

— Hemställan, som inte utgjorde någon myndighetsutövning mot enskild, grundades på epidemiologiska bedömningar, som det inte är JO:s uppgift att överpröva, säger chefsjustitieombudsmannen Erik Nymansson i ett pressmeddelande.

—  Min bedömning är att myndigheten inte har gått utöver sitt normgivningsbemyndigande och jag ser inte heller något annat skäl till att utreda klagomålen mot Folkhälsomyndigheten, fortsätter han.

De anmälningar som har riktats mot riksdagen och regeringen kastas i sopkorgen, då JO inte har någon möjlighet att utreda dessa instanser.