SELEKTIV MYNDIGHETSUTÖVNING. Poliskvinnan Lisa Simonsson som knäböjande anslöt sig till den BLM-demonstration som hon beordrats att upplösa har JO-anmälts av runt 50 personer. Nu lägger JO ner ärendet med motiveringen att det kommer att utredas internt av polisen.

Polisens vänsteraktivist knäföll och skanderade slagord under BLM-demonstrationen. Skärmbild: Youtube.

Poliskvinnan Lisa Simonsson som under en pågående Black Lives Matter-demonstration i Stockholm i början av juni valde att ansluta sig till demonstrationen JO-anmäldes av en stor mängd personer för sitt agerande.

Simonsson ska ha varit nyutexaminerad från Södertörns nya polisutbildning där fokus ligger på ”genus, klass och etnicitet”.

Under BLM-demonstrationen – som hon fått order att upplösa – sågs Simonsson vifta bort sina kollegor för att en kort stund senare falla på knä, skandera slagord och hålla upp en skylt med budskapet ”White silence is violence” (Vit tystnad är våld). Därefter omfamnade hon gråtande flera personer med sitt skarpladdade vapen i bältet.

Videoklipp som framkommit efter demonstrationen tyder på att poliskvinnans aktion kan ha varit planerad.

Poliskvinnans vänsteraktion har kritiserats hårt och Riksdagens ombudsman, JO, tog efteråt emot runt 50 anmälningar mot knäböjandet samt sju anmälningar som ifrågasätter tillståndet för demonstrationen.

Nu har justitieombudsman Per Lennerbrant meddelat att ärendet inte kommer att tas upp av JO med motiveringen att det utreds internt:

Jag har tagit emot ett flertal anmälningar med klagomål mot en polis vid Polismyndigheten, polisregion Stockholm. Anmälarna anser att polisen har agerat felaktigt, bl.a. genom att gå ner på knä, under en demonstration.

Av uppgifter från Polismyndigheten framgår att myndigheten avser att utreda det inträffade. Mot den bakgrunden ger anmälningarna hit inte tillräcklig anledning till någon åtgärd eller något uttalande från min sida.

Ärendet avslutas.

Per Lennerbrant

Beskedet har kritiserats på sociala medier där man ifrågasätter att det kommer att ske en opartisk utredning:

Jag fick också samma svar. När jag anmälde henne till polismyndigheten, fick jag svaret att de väntar med åtgärder tills ett slutresultat från JO. Med andra ord kommer hon undan”, skriver någon.

Fan det är ju just av den anledningen som JO existerar! Att internutredningar leder till korruption. Idiot-Sverige!”, skriver en annan.

En tredje hoppas att det hela tas till allmänt åtal: ”Måste finnas ett lagrum i Svea Rikes Lag som den vänsterorienterade poliskvinnan har brutit mot i sin tjänsteutövning. Hoppas någon tar det till allmänt åtal. Jag lägger med glädje en slant i stöd till den som tar tag i det”.


  • Publicerad:
    2020-07-12 17:00