UTRIKES. Jobbik anser att Ukrainas nuvarande tillfälliga regering är chauvinistisk och illegitim.

Det nationalistiska partiet Jobbik i Ungern skriver i ett pressmeddelande att den postrevolutionära interimsregeringen i Ukraina som nu sitter vid makten är ”chauvinistisk och illegitim” samt att Ungerns regering bör göra sitt för att säkra den ungerska minoritetens rättigheter i Ukraina.

Pressmeddelandet lyder som följer:

Jobbik kräver att den ungerska regeringen och utrikesdepartementet vidtar åtgärder för att skydda den ungerska minoriteten i Nedre Karpaterna. Jobbik poängterar även att västvärlden använder den nuvarande kalla krigsliknande situationen för att utöka sin inflytandesfär österut.

Jobbik oroas av att se den ukrainska krisen, men partiet fördömer också det hycklande beteendet och de politiska manövreringarna hos de atlantiska styrkorna. Janukovitjregimens korruption och Partija Regionovs dåliga politik hade helt klart en roll i revolutionens utbrott, men Västs ekonomiska, politiska och underrättelsemässiga intriger och provokationer var lika ansvariga.

Márton Gyöngyösi säger att det är hyckleri av Väst att framställa Ryssland, som hållit tillbaka trots sin rädsla för den ryska minoriteten i Ukraina, som den största boven fastän den första åtgärden som vidtogs av den nya regeringen som åtnjuter Västs stöd var att slopa språklagen, vilket gav en försmak om den kommande chauvinistiska ukrainska politiken.

Jobbik anser interimsregeringen vara illegitim. Márton Gyöngyösi har sagt att den nuvarande situationen bara är ytterligare en del av den orangea revolutionen 2004, en ny fas i den geopolitiska kampen mellan Washington-Brysselaxeln och Ryssland.

Väst avser utöka sin sfär av inflytande längre österut, bortom Central- och Östeuropa som de redan köpt upp och exploaterat – påpekade Márton Gyöngyösi. Han tillade att värnplikten måste slopas i Nedre Karpaterna och att minoriteternas mänskliga rättigheter måste säkras eftersom Ukraina inte kan göra det på egen hand. Fullt regionalt självstyre måste också garanteras för de ungerska och rutenska minoriteterna.

Jobbik uppmanar den ungerska regeringen att överge sin 25-åriga undergivna attityd till Väst och istället stå upp för de etniska minoriteterna med fokus på de nationella intressena.

Källa:
Jobbik: ”The new Ukrainian government is chauvinistic and illegitimate”


  • Publicerad:
    2014-03-06 03:30