Johan Lindblad, chef för Svenska motståndsrörelsens andra näste, fick för en tid sedan ett brev från Hyresgästföreingen där det stod att han var under ärende för uteslutning enbart på grund av sitt politiska engagemang. Jag har varit i kontakt med Lindblad för att kolla av hur han ser på saken.

20130705_johan_ska_bort

Hur var din reaktion när du öppnade brevet där det framgick att du var under ärende för uteslutning?
Jag började i ärlighetens namn att skratta. Jag hade några kamrater på besök och när jag sprättade upp brevet så blev ingen av oss direkt förvånade. Som offentlig nationalsocialist får man räkna med den här typen av besked även om det självklart är fel. Jag funderade ett tag på hur jag bäst skulle gå vidare med ärendet och beslutade mig för att kontakta Pär Öberg som varit till väldigt god hjälp.

Varför gick du med i Hyresgästföreningen och varför valde du att ställa upp som lokal kontaktperson?
Främsta anledningen är för att jag vill ha ett trevligt, rent och snyggt område att bo i. Ska man åstadkomma någon positiv förändring, oavsett om den är stor eller liten, måste man arbeta organiserat och tillsammans. Jag kanske är naiv, men jag trodde att Hyresgästföreningen var en bra plattform att arbeta ifrån.

Minst sagt ironiskt att du blir belönad med ett uteslutningsärende när du valde att ställa upp och engagera dig ideellt. Varför tror du Hyresgästföreningen sysslar med politisk förföljelse på detta vis, vad tror du de vill åstadkomma?
Jag tror att de är rädda faktiskt. Om jag skulle bli representant och omtyckt av mina grannar som en bra och handlingskraftig man vore det kanske inte så stor sak för dem om det senare skulle komma fram att jag är med i Svenska motståndsrörelsen. Grannarna skulle kanske till och med snegla på organisationen och tänka: ”Johan är ju med där, och han är ju rätt hygglig. Undrar om alla de där nazisterna är lika trevliga?” Det skulle hyresgästföreningen inte gilla då de springer systemets ärenden och fjäskar för en plats i solen.

Jag läste din överklagan. Om de väljer att utesluta dig, vad blir då nästa steg, hur ska du gå vidare?
Jag har helt ideellt engagerat mig i en förening utifrån de stadgar som finns att tillgå. Hade jag vetat att man måste förstå ”andan” och ”läsa mellan raderna” så hade jag aldrig gått med i föreningen. Jag ska begära att samtliga medlemsavgifter betalas tillbaka, då jag har blivit lurad. De pengarna kan läggas på viktigare saker. Jag skall även se över möjligheterna att driva fallet vidare rent juridiskt då jag som sagt blivit lurad att gå med i en förening på helt falska grunder.

Har du något du vill säga till de nationella runt om i landet som är medlemmar i Hyresgästföreningen?
Ha lite is i magen, vänta och se. Om jag verkligen blir utesluten, vilket är det troligaste, så uppmanar jag alla nationella att omedelbart träda ur föreningen och kräva tillbaka samtliga medlemsavgifter. Om jag däremot inte blir utesluten så tycker jag att man som nationell kan stanna i föreningen och se till att synas och höras så mycket som möjligt. Om grannarna får en positiv bild av en som individ har de lättare att ta till sig ett nationellt budskap.

Avslutningsvis, vill du kanske yttra några väl valda ord till Hyresgästföreningens grupp för särskilda ärenden?
Haha, jag vet inte om det lämpar sig i skrift? Nä, skämt åsido så har jag nog ingenting att säga dem. Jävlas de så kan jag jävlas tillbaka, det ska de vara säkra på. Jag tycker att de bör se över sin syn på yttrandefriheten. När dagen kommer, för det gör den, kommer det vara ombytta roller. Då kanske de har glömt, men inte jag.


  • Publicerad:
    2013-07-07 23:40