Dagens datum 22 december: Denna dag föddes den amerikanske underrättelseofficeren John Beaty, mest känd för att ha dokumenterat den judiska kommunismens hot mot den västerländska civilisationen.

johnbeaty_fram

Efter att USA vann andra världskriget tillsammans med sina allierade i bland annat Sovjet inleddes ”Kalla kriget”. Winston Churchill kallade det hela för att Europa var fast i en ”järnridå”, ett uttryck som dock Joseph Goebbels var först att använda i ett större politiskt sammanhang. Akademikern och underrättelseofficeren John Beaty tog fasta på detta begrepp i sin mest kända bok där han ville visa att USA var omslutet av ”en järnridå av censurskap”, som leddes antingen av regeringen eller media, som bägge kontrollerades eller influerades av kommunistiska judar.

John Beaty föddes i West Virginia den 22 december 1890. Han kom tidigt att ägna sig åt akademiska studier innan han tog värvning 1917 och stred under första världskriget. Efter kriget fortsatte Beaty studierna och erhöll bland annat en doktorsexamen i filosofi och undervisade innan han deltog i sitt andra krig. Under detta andra världskrig var Beaty militär underrättelseofficer inom den amerikanska myndigheten Förenta staternas kontor för krigsinformation.

Efter kriget fanns det amerikanska officerare som insåg att de slagits för fel sak eller att USA:s val av allierade hade resulterat i en ökad judisk infiltration av det amerikanska samhället. Den främste, och mest frispråkige av dem när han fortfarande var i militär tjänst, var pansargeneralen George S. Patton som avled i en mystisk bilolycka. Andra var exempelvis George Lincoln Rockwell (löjtnant vid flottan), James von Brunn (kommendör vid flottan) och Pedro del Valle (generallöjtnant vid marinkåren). Bland dem fanns också översten John Beaty.

John Beaty skrev ett flertal böcker kring poesi eller politiska ämnen. Hans bok Race and Population från 1928 visar att han var rasmedveten innan kriget.

I boken Iron Curtain over America (1951), som skulle bli hans mest kända, blev Beaty en av de första att dokumentera den kommunistiska subversiva verksamheten i USA som leddes av judar. Beaty förklarar i boken också hur denna fara ”uppkom och varför den kommer fortsätta plåga oss”. Den sionistiska lobbyorganisationen ADL har kallat Beatys frispråkiga bok för en av de mest antisemitiska böckerna någonsin.

John Beatys "Iron Curtain Over America" rekommenderas av andra höga officerare som insåg att USA var infiltrerat.

John Beatys ”Iron Curtain Over America” rekommenderades av andra höga officerare som insåg att USA var infiltrerat.

Bokens syfte var att framställa ”en objektiv presentation av ’hur saker är’” med det övergripande målet att skydda den civilisation som Beaty ansåg vara hotad. I boken har Beaty arbetat med uppslagsverk (ofta judiska sådana), vedertagna historiska skrifter, statliga dokument, allmänt accepterade källor samt de-klassificerade, men för allmänheten svåråtkomliga, underrättelsedokument. Boken har ett flertal upplagor ända fram till 1960.

Iron Curtain over America skildrar judarnas historiska bakgrund från khazarjudarna, bosättandet av judar i Europa, judiska förhållanden i Ryssland och Tyskland fram till Haskalah-rörelsen och kommunismens födelse. Beaty visar att bolsjevikrevolutionen var nästintill enbart dominerad av judar och att de subversiva rörelser som dök upp i samband med den judiska emigrationen till Amerika under slutet av 1800-talet följde samma mönster som bolsjevismen i Ryssland.

Beaty visar i boken hur judar kontrollerar informationsflödet inom media och filmindustri och belyser de ämnen som var på tapeten när boken skrevs. Bland annat om ”ryska” agenter i USA och den judiska filmindustrin som den amerikanska kongressen tvingades agera mot.

Men det detta inflytande fanns inte enbart i instanser som kontrollerade informationsflödet utan också i regeringen eller som rådgivare till regeringsföreträdare (ända upp till presidenterna Roosevelt och Truman). John Beaty räknar upp följande namn: Lee Pressman, Abraham George Silverman, Nathan Witt, Charles Kramer, John J. Abt, Max Lowenthal och fastställer följande:

År 1952 är den amerikanska ställningen starkare än den ryska regeringens ställning 1917 i den mån att vi inte precis har lidit ett stort militärt nederlag. Vår position är emellertid svagare på så sätt att vår administration inte enbart är tolerant till utan också infiltrerad av personer som är fientliga till våra traditioner. Våra handlingar mot amerikanska kommunister måste därför inkludera även de i regeringen.

En del av det som Beaty skriver är bekanta uppgifter för dem som vågar läsa den mångfald av böcker som idag finns om judiska rörelser i modern tid, men Beaty var en av de första som skrev kring dessa ämnen i efterkrigstid och har använts som källa till många andra böcker. Mycket tack vare hans noggrannhet och källhantering.

Beaty lär även ha varit en av de första – kanske den förste – som utifrån demografiska uppgifter kring den judiska befolkningsmängden före och efter kriget ifrågasatte siffran sex miljoner judar. Beaty visar i boken att under loppet av bara nio år ökade den judiska befolkningsmängden trots att sex miljoner skulle ha ”förintats” under samma tidsperiod.

According to Appendix VII, ”Statistics on Religious Affiliation,” of The Immigration and Naturalization Systems of the United States (A Report of the Committee on the Judiciary of the United States Senate, 1950), the number of Jews in the world is 15,713,638. The World Almanac, 1949, p. 289, is cited as the source of the statistical table reproduced on p. 842 of the government document.
The article in the World Almanac is headed ”Religious Population of the World.” A corresponding item, with the title, ”Population, Worldwide, by Religious Beliefs” is found in the World Almanac for 1940 (p. 129), and in it the world Jewish population is given as 15,319,359.
If the World Almanac figures are correct, the world’s Jewish population did not decrease in the war decade, but showed a small increase.

John Beaty avled 1961.

Läs Iron Curtain over America i sin helhet HÄR.

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-12-22.


  • Publicerad:
    2018-12-22 00:07