CORONA Den klassiska marknaden i Jokkmokk ställs in genom ett beslut av kommunstyrelsen i Jokkmokk. Man anger att det ”ökande smittläget” är orsaken till det fattade beslutet.

Marknaden i Jokkmokk tog sin start i början av 1600-talet efter ett beslut från dåvarande Hertig Karl. Syftet med marknaden var att staten skulle ha möjlighet att driva in skatt från samer och birkarlar. I modern tid har marknaden mer övergått till att bli mer av en ”klassisk” svensk marknad, dock med en tydlig samisk prägel.

Under det föregående året ställdes också marknaden in med hänvisning av den pågående coronaepedemin. 2022-års marknad var dock tänkt att hållas som vanligt i februari. Kommunen fick dock utstå en hel del kritik från både media och infektionsläkare över riskerna med hög smittspridning.

Kommunstyrelsen i Jokkmokk hade tittat på möjligheterna att inhägna området för att på sådant vis kunna sätta kravet om vaccinpass för att bevista marknaden. Man kom dock fram till att man saknade lagstöd för detta tilltag. Därför fattade man idag beslut om att ställa in den fysiska marknaden och att istället genomföra en digital variant.