HÄLSA. Enligt amerikanska forskare får kvinnor som bor nära gårdar där man använder bekämpningsmedel en ökad risk för att föda barn med utvecklingsstörningar.

På bilden besprutas vindruvor.

På bilden besprutas vindruvor.

Enligt forskning utförd vid UC Davis MIND Institute i Kalifornien har bekämpningsmedel stor inverkan på hur barn utvecklas innan födseln. För kvinnor som kommer i kontakt med gifterna ökar risken att deras barn får autism med hela två tredjedelar. Störst uppges risken vara under graviditetens första halva.

— Studien bekräftar tidigare forskning som har rapporterat sam­band mellan exponering för bekämpningsmedel och barn som föds med autism, säger studiens författare Janie F. Shelton.

Autism är en medfödd neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som innebär en genomgripande störning i utvecklingen.

De funktioner som påverkas är både kognitiva och emotionella, vilket bland annat medför nedsättningar inom helhetsförståelse/detaljseende, socialt samspel/kommunikation, planering/organisationsförmåga, fantasi/föreställningsförmåga, minne/begåvning och beteende/känslor.

Källa:
Besprutning kopplas till autism


  • Publicerad:
    2014-11-27 19:00