SVERIGE. Jordbruksverket har uppdaterat sitt administrativa system varav enbart utvecklingskostnaderna går loss på 600 miljoner kronor. Stadskontoret riktar nu skarp kritik mot Jordbruksverkets försök att hantera jordbruksstöd ”bättre” och att kostnaderna skenat iväg.

Sun at the wheat field

Jordbruksstöd för bönder äts upp av Jordbruksverkets administrativa kostnader.

Jordbruksverket (JBV) har uppdaterat sitt administrativa system i ett försök att kunna hantera jordbruksstöd från EU på ett ”bättre” sätt. Den slutgiltiga prislappen för enbart utvecklingskostnader hamnar på 600 miljoner kronor vilket är det dubbla mot vad som var budgeterat till det hela.

I den summan ingår inte de merkostnader som tillkommit i form av exempelvis extra arbete för handläggarna att administrera stöden utan ett fungerande system. De jordbruksstöd som berörs av den kostsamma uppdateringen styrs av EU:s mycket snåriga och komplexa regler vilket inte underlättat arbetet.

Stadskontoret riktar nu skarp kritik mot JBV:s försök till att ”förbättra” sitt administrativa system och att kostnaderna för att hantera jordbruksstöd har försatt JBV i ett utsatt ekonomiskt läge.

— Det har kostat mer än man förväntade sig. Det har blivit dubbelt så dyrt, och det där får Jordbruksverket i stort sett finansiera inom sina ordinarie ramar, säger Johan Wockelberg-Hedlund som är utredare på Statskontoret.

De administrativa kostnaderna upptar en allt för stor del av jordbruksstödet menar man på Stadskontoret.

— Under 2015 gick nio procent av allt utbetalat stöd till administrationskostnader. Det är en hög transaktionskostnad, säger Wockelberg-Hedlund.

Källa:
Skarp kritik mot Jordbruksverket


  • Publicerad:
    2016-11-15 19:40