Dagens datum 22 april Denna dag 1929 publicerade Joseph Goebbels artikeln ”Der Führer” i tidningen Der Angriff. Artikeln publicerades i anslutning till Adolf Hitlers födelsedag den 20 april.

Artikeln behandlar ämnet ledarskap och de ledaregenskaper som Joseph Goebbels anser som viktigast i betydelsen att leda en rörelse och få med sig folket. 1929 hade den nationalsocialistiska rörelsen ännu inte slagit igenom utan befann sig i en situation som till stor del liknade den som den nationella rörelsen idag befinner sig i, där många vet vad som är fel men få saknar viljan och modet och göra något åt det. Goebbels förkunnar därför i sin artikel vikten av uthållighet och modet att fortsätta stå upp för sådant som kan uppfattas som impopulärt. Notera att Goebbels anser att karaktär är ledarens viktigaste egenskap för att få folket att följa honom:

En ledare måste besitta karaktär, vilja, förmåga och tur. Om dessa fyra egenskaper bildar en harmonisk enhet i en briljant person, har vi fått en man som är kallad av historien.

Karaktär är den mest betydande faktorn. Kunskap, boklärdhet, erfarenheter och inövning gör mer skada än nytta om de inte grundar sig på en stark karaktär. Karaktären för dem till deras bästa uttryck. Detta kräver mod, uthållighet, energi och konsekvens.

Mod ger en person inte bara förmågan att känna igen vad som är rätt utan också att säga och göra det. Uthållighet ger honom förmågan att följa det utstakade målet, även om till synes omöjliga hinder står i vägen, och att förkunna detta mål även när det är impopulärt och när det gör honom impopulär. Energi mobiliserar kraften att riskera allt för målet och uthållighet till att hålla sig fast vid det. Konsekvens ger ögat och sinnet kunskapens skärpa samt logik i tanke och handling. Detta ger i sin tur riktigt stora människor möjlighet att nå de evigt vacklande massorna. Dessa manliga dygder utgör tillsammans det som vi kallar karaktär.

Viljan höjer karaktären från det individualistiska till det större. Viljan gör mannen av karaktär till en politisk människa. Varje man av betydelse vill ha något och är faktiskt beredd att använda alla medel för att nå sitt mål. Viljan skiljer mannen som agerar från mannen som bara tänker. Det är mellanhanden mellan kunskap och handling. Det är mycket mer viktigt för oss att vilja ha det som är rätt än att bara veta vad som är rätt. Detta gäller särskilt i politiken. På vilket sätt är det bra är för mig att känna fienden om jag inte har viljan att förgöra honom! Många vet varför Tyskland har kollapsat, men få har viljan att avsluta dess motgångar. Det som skiljer den som är kallad till ledarskap från alla de övriga är denna: Han har inte bara viljan att begära utan också begäran att vilja.

Men i politiken är det också viktigt att inte bara vilja utan också att åstadkomma. Detta leder oss till den tredje egenskap som återfinns hos varje kunnig politisk person: förmåga. Framsteg kräver prestation. Ledarskap innebär att vilja något och ha förmågan att visa vägen för att realisera det man vill. Historien bedömer vad som har gjorts. Vi tyskar måste inse det. Politik är en offentlig angelägenhet och man kan inte tillämpa de lagar som gäller för privata frågor i offentliga frågor. Vi tyskar tenderar ofta att förvirra längtan efter något med förmågan att uppnå det, och att förlåta den inkompetente som säger att han ville ha bra och rätt saker. "Vi har inte uppnått socialism”, säger novembermarxisterna, ”men vi ville åtminstone”. Det är irrelevant, precis som vi inte bryr oss om någon vill spela fiol – han måste i själva verket kunna det. Den som vill rädda ett folk måste framför allt ha den nödvändiga förmågan.

Karaktär, vilja och förmåga, de tre förutsättningarna för ledarskap, uppenbarar sig i kapabla människor. De antingen finns eller finns inte där. Den fjärde egenskapen binder samman de andra tre: tur. Ledaren måste ha tur. Han måste ha en välsignad hand. Man måste kunna se att alla hans handlingar står under beskydd av en högre makt. En ledare kan sakna allt utom tur. Den är oersättlig.

Massan motsätter sig inte ledare. Den motsätter sig instinktivt inkräktare som hävdar makt utan att ha den nödvändiga viljan och förmågan. Ledaren är knappast massans fiende. Han skyr bara billiga knep och det smicker som göder folket med fraser istället för bröd.

Ledaren måste kunna göra allt. Det betyder inte att han behöver förstå alla detaljer, men han måste känna till grunderna. Det finns andra hjälpsamma människor som kan hålla politikens hjul rullande.

Konsten att organisera är en av de viktigaste faktorerna när det kommer till politiska ledares förmåga. Organisation innebär med all rätt att fördela arbete och ansvar. Ledaren är mästaren i det urverk som finns i en invecklad politisk maskin.

Idag firar vi Adolf Hitlers 40-årsdag. Vi tror att ödet har kallat honom att leda det tyska folket vägen. Vi hedrar honom med ära och hängivenhet och önskar bara att han bevaras för oss tills det att hans arbete är avslutat.