Dagens datum 10 februari: Joseph Goebbels håller ett berömt tal om medias ”lögnkäftar”.

hqdefault

Denna dag 1933, tre veckor efter maktövertagandet, höll Adolf Hitler sitt första tal som rikskansler inför ett fullsatt Sportpalast i Berlin. Men innan den nye rikskanslern steg upp på podiet höll även Joseph Goebbels tal. Goebbels lovade i sitt tal att det nya Tyskland skulle göra upp med en tyskfientlig press och en folksplittrande kommuniströrelse. Talets avslutande del kan anses vara av historiskt intresse då det ibland används som ett slags bekräftelse på att ”förintelsen” skulle ha ägt rum.

Goebbels ironiserar inledningsvis över att ”den judiska pressen” propagerat för att Goebbels tal inte ska kunna höras på tysk radio. Detta eftersom pressen ansett honom ”för obetydlig, för liten och för mycket av en tvångsmässig lögnare för att adressera världen”. De verkliga lögnarna, förklarar Goebbels senare, är dock den press som undanhållit det marxist-demokratiska styrets korruption för folket och försvarat de tyskfientliga politiker som vanstyrt Tyskland under 14 års tid.

Goebbels beskriver vidare hur den tyskfientliga pressen arbetat i åratal med lögn som vapen för att förhindra folkets resning. Som exempel på hur de arbetar tar Goebbels upp de medialögner som spreds om att nationalsocialister som mördats av kommunisterna i själva verket skulle ha mördats av sina egna nationalsocialistiska kamrater.

I slutet talar Goebbels om ett Tyskland under förändring där medias lögnkäftar (”Lügenmaul”) snart är ett minne blott. Efter många hårda ord uppger Goebbels att han ”ville bara säga personligen till fiendepressen och fiendepolitikerna vad jag vill säga i alla tyska radiostationer”. Se talet nedan:

I dokumentärer om Tredje riket brukar stycket nedan plockas ur sitt sammanhang och användas som ett slags bevis för ”förintelsen”. Huruvida Joseph Goebbels verkligen ville ”förinta” judar finns det dock inga belägg för. Det nationalsocialistiska Tyskland åstadkom istället det som Goebbels förespråkade genom ny lagstiftning som förbjöd judar från att äga den tyska pressen.

Artikeln publicerades ursprungligen 2014-02-10.


  • Publicerad:
    2019-02-10 00:00