JUDISK MAKT. I en stor undersökning i Kanada svarade 54 procent av de tillfrågade att de inte kände till att sex miljoner judar dödades i ”förintelsen”. Chockade judiska ledare kräver nu ökade satsningar på utbildning om myten.

På uppdrag av The Conference on Jewish Material Claims Against Germany och The Azrieli Foundation har en stor undersökning genomförts i Kanada där de tillfrågade har fått svara på frågor som om de vet hur många judar som dödades i ”förintelsen” och om de känner till personer som Elie Wiesel och Oscar Schindler.

Av de 1 100 svarande var det 54 procent som sa att de inte visste att sex miljoner judar dödades i ”förintelsen”. Bland ungdomarna var det 62 procent som inte kände till detta ”faktum”, och bara 22 procent hade över huvud taget hört talas om ”förintelsen”.

Dessutom svarade 71 procent att de inte visste vem Elie Wiesel var och bara 55 procent hade hört talas om Oscar Schindler.

Dessa siffror fick Greg Schneider, vice VD i the Claims Conference, att utbrista:

— Resultaten av den här undersökningen skapar stor oro kring undervisningen om Förintelsen och de kunskapsluckor vi har upptäckt … vi måste säkerställa att [överlevarnas] berättelser fortsätter att berättas och läras ut av framtida generationer.

Undersökningen presenterades i veckan med tanke på att ”förintelsens” minnesdag infaller på söndag den 27 januari.

I USA genomfördes under förra året en liknande undersökning med för judarna lika nedslående resultat.

Källa:
Most Canadians don’t know 6 million Jews were killed in the Holocaust, survey finds


  • Publicerad:
    2019-01-25 10:35