EU Till sammankomsten i torsdags var judiska och muslimska ledare inbjudna för att ”diskutera köttproduktion” – enligt vissa ”ett framsteg på vägen mot ett säkerställande av religionsfriheten”.

Vid ett evenemang på torsdagen, som sammankallats av EU-kommissionens ”koordinator för bekämpandet av antisemitism”, Katharina von Schnurbein, gavs ”judiska och muslimska företrädare” tillfälle att förespråka rituell slakt. Närvarande uppges förutom de så kallade företrädarna även ha varit ett 30-tal EU-tjänstemän och ett 20-tal ”samhällsledare”.

Rabbinen Menachem Margolin, som leder Brysselbaserade European Jewish Association, och själv var en flitig talare vid evenemanget, menar att torsdagens konferens erbjöd judar ”en plattform”.

Vi har haft sessioner tidigare i EU där förespråkare försvarade shechitah” skriver han i Jewish Telegraphic Agency (JTA) och fortsätter:

Torsdagens evenemang var det första utformat för att ge oss en plattform, snarare än att bara få oss att komma och uttala oss tillsammans med människor med motsatt uppfattning.

Shechitah och zabiha, den judiska respektive muslimska metoden för att slakta djur, innebär att försvarslösa djur utsätts för onödigt lidande eftersom båda metoderna innebär att halsen utan föregående bedövning skärs av, varpå djuret sakta förblöder.

Växande opposition

Under de senaste åren har oppositionen mot såväl shechitah som zabiha ökat i en rad västländer. När judiska samfundsledare 2021 vid EU-domstolen överklagade förbudet i två av Belgiens tre stater, led de ett nederlag när rättsinstansen fastställde förbuden. Israels ambassadör i Belgien ryade och kallade domen ”ett katastrofalt slag för judarna och judiskt liv i Europa.”

Domen lade Belgien till raden av EU-länder där rituell slakt formellt är olaglig: Danmark, Sverige, Finland, Estland och Slovenien. 2011 anslöt sig Nederländerna för en kort stund till listan, men den holländska senaten upphävde förbudet 2012, med hänvisning till religionsfrihet. Polen förbjöd också rituell slakt 2013 men har sedan dess ”förminskat” förbudet till att endast omfatta kött för export.

Rabbinen Margolin tycker att EU fram till nu har agerat antisemitiskt, men att man nu tycks skärpa sig.

– Medan allt detta hände har EU-tjänstemän, som inte är blyga för att kritisera enskilda medlemsländer i vissa frågor, i princip ignorerat våra vädjanden om ingripande i köttfrågan, sa han vid torsdagens diskussion och fortsatte:

– Just det att EU äntligen har beslutat att skapa ett evenemang som fokuserar på att försvara religiös slakt, eller åtminstone höra talan om det, är ett uppmuntrande första steg på en väg, som måste leda till lagstiftning, där minoriteters rättigheter att fortsätta utöva sin religionsfrihet fastslås.

Von Schnurbein, som 2015 blev EU-kommissionens första koordinator för bekämpandet av antisemitism, har under större delen av sin mandatperiod legat lågt i ”shechitah-frågan”, men har sedan EU-domstolens dom 2021 rörande förbuden i Belgien allt oftare tagit till brösttoner. I januari sa hon under ett EU-möte att förbuden riskerar att måla ut judar och muslimska minoriteter som ”medeltida”.

– Det faktum att Katharina var en initiativtagare till detta evenemang är också betydelsefullt eftersom det korrekt ramar in debatten om att förbjuda shechitah i diskussionen om antisemitism,” kommenterade rabbinen Margolin i torsdags.

Shimon Cohen, chef för den brittisk-judiska lobbygruppen Shechitah UK, hänvisade inte helt otippat till sambandet mellan ”antisemitism” och förbud mot religiös slakt under sitt tal vid evenemanget i torsdags. Han noterade att det första förbudet mot shechitah i Europa inträffade i Schweiz på 1800-talet ”för att göra landet mindre gästvänligt för judar som flyr från pogromer i Ryssland”.

Tal om "nazism", jämförelse med knäböjande

Ja självaste USA:s ”antisemitism-övervakare” Deborah Lipstadt gav sig in i torsdagens debatt. Hon framhöll i sitt tal att ”nazisterna” på ett tidigt stadium ”införde ett förbud mot kosherslakt” och hävdade att man i USA faktiskt inser vikten av att tillåta rituell slakt. Hon uppmanade även europeiska lagstiftare att göra undantag för religiösa grupper i all lagstiftning rörande köttproduktion.

I sina kommentarer vid konferensen hävdade lobbyisten Cohen att befintliga lagar om religionsfrihet inte räcker för att säkerställa att shechitah förblir laglig. Och han jämförde rituell tortyr av djur – med knäböjande.

— Religionsfriheten designades för människor som tror på saker, inte för människor som gör saker, sa han och fortsatte:

— Och shechitah är en positiv praktisk handling som en del av vår tro. Så skulle också knäböja vara för kristna, och tanken på att förbjuda knästående skulle vara omöjlig. Jag hoppas att det här mötet kan vara det första steget mot att se till att det inte borde finnas någon bestämmelse i EU-lagstiftningen som förbjuder shechitah, argumenterade den judiske lobbygruppschefen vid torsdagens evenemang.

Shechita och dhabiha

Shechita avser tillvägagångssättet vid slakt av däggdjur och fåglar i enlighet med kashrut (de judiska dietlagarna). Proceduren vid shechita innebär att djurets luft- och matstrupe skärs av med ett horisontellt snitt, varpå blodet tappas ur tills döden inträder. Djuret bedövas inte före ingreppet, då judar anser att djuret automatiskt bedövas av syrebrist innan blodtappningen inleds.

Med dhabiha menas slakt enligt islamisk lag. Enligt sharialagen måste djurslakt följa en föreskriven metod för att köttet ska bli halal. Ordet halal avser alltså inte själva slakten, utan det tillstånd som uppnås genom föreskriven slakt. Ordet halalslakt motsvarar däremot dhabiha. Denna form av rituell slakt utförs i likhet med judisk shechita genom ett horisontellt snitt i djurets hals utfört så att samtliga fyra stora blodkärl i halsen skärs av vid samma ögonblick. Blodtrycket i hjärnan sjunker därvid till noll på några sekunder. Den syrebrist som då uppstår i hjärnan befriar enligt trosuppfattningen djuret från all smärtförnimmelse.