Genetikerna Harry Ostrer medger att judar har särskilda rasliga karaktärsdrag. Detta framgår av en artikel i den israeliska dagstidningen Haaretz.

Harry Ostrer, medicinsk genetiker och professor vid Albert Einstein College of Medicine i New York, anser att vi inte längre kan ignorera ”judendomens biologiska grunder”. I sin nya bok, “Legacy: A Genetic History of the Jewish People”, fastslår Ostrer att judar är olika andra inte bara på ytan, utan att de har en utpräglad genetisk signatur som är en central del i den judiska identiteten.

Jon Entine, journalist och förespråkare för judisk identitet, har recenserat boken i den israeliska dagstidningen Haaretz. Han skriver:

”Genetiker har länge varit medvetna om att vissa sjukdomar, från bröstcancer till Tay-Sachs, påverkar judar oproportionerligt mycket. Ostrer, som också är chef för genetik och genomik vid Montefiore Medical Center, går längre, och vidhåller att judar är en homogen grupp med alla vetenskapliga kriterier för vad vi kallar ”ras”.”

Historiskt sett har judar föredragit begreppet ”trosbekännare” om sig själva. På så sätt har judarna ofta givits rättsligt skydd, genom religionsfriheten. Genom att utåt sett förminska betydelsen av ras har vissa också effektivt kunnat propagera för att det egentligen inte finns olika människoraser, utan att vi alla tillhör en enda ”mänsklig ras”. Entine påpekar att budskapet i Harry Ostrers bok hamnar i konflikt med det egalitära synsätt som spridits i västvärlden.

Sociologer och kulturella antropologer, av vilka ett oproportionerligt stort antal är judar, förlöjligar dessutom termen ”ras” och hävdar att det inte finns några betydelsefulla skillnader mellan etniska grupper.”

Frågan om judarna är en grupp med särskilda rasliga karaktärsdrag är sedan tidigare omstridd bland judar. Jon Entine påpekar vad följderna kan bli av att beskriva judarna på detta sätt och påminner om det nationalsocialistiska Tyskland, där man inte längre betraktade judarna som enbart religionsutövare utan som ett främmande rasligt element i den tyska nationen. Ostrer svarar:

”Å ena sidan kan studiet av judisk genetik ses som en elitistisk ansträngning att främja en viss genetisk syn på judisk överlägsenhet. Å andra sidan kan det ge upphov till antisemitism genom att tillhandahålla bevis för en genetisk grund för oönskade egenskaper som finns bland en del judar. Dessa frågor kommer utmana den liberala uppfattningen att människor är skapade lika […]”

En annan sak som tas upp är frågan om judisk intelligens. Vanligtvis betraktas judarna som särskilt framgångsrika i yrken som kräver hög intelligens. Kritiker menar emellertid att det i praktiken inte är intelligens utan vissa specifika karaktärsdrag, ibland en viljeriktning, som gör att judar ofta blir framgångsrika inom media, juridik, skådespeleri m.m. Att judar i regel dras till vissa särskilda yrken är en fråga som man inte alltid kunnat förklara trovärdigt. Jon Entine konstaterar:

”Många liberala judar vidhåller, i alla fall offentligt, att de många judiska advokater, läkare och komiker är en produkt av vårt kulturella arv, men vetenskapen berättar en mer komplex historia. Judisk framgång är en produkt av judiska gener lika mycket som judiska mödrar.

Utgör då judar en egen ras eller en blandras? Jon Entine ger följande svar:

”Ungefär 80 procent av judiska män och 50 procent av judiska kvinnor kan spåras till Mellanöstern. De resterande äntrade den ”judiska genpoolen” genom konvertering eller blandäktenskap.”

Recensenten Jon Entine är även författare till boken “Abraham’s Children: Race, Identity, and the DNA of the Chosen People”. Jon Entine och Harry Ostrer är bägge judar.

Läs Haaretz artikel i sin helhet


  • Publicerad:
    2012-05-15 21:00