INRIKES. Trots den senaste uteslutningshysterin inom Sverigedemokraterna börjar allt fler partimedlemmar tala klarspråk. SD:s kommunpolitiker, Mikael Höglund, kritiserade nyligen helt öppet den överdrivet stora makt som judar tillskansat sig världen över.

SDpop4

Mikael Höglund hävdade nyligen att det är judar som styr och ställer i vita huset, samt har stort inflytande över USA:s ekonomi:

Varför krigar USA i mellanöstern och varför backar de upp Israel. Det är bara att kolla vilka som styr Vita Huset. Nu ska Obama ner till Israel. Han måste göra sig väl i Israel för att göra sig väl på hemmaplan. De är judarna som drar i trådarna. Det är de som har makten.

Problemet finns även i Sverige och även om massinvandringen är det stora problemet ser Höglund det som problematiskt att ”judar har den ekonomiska makten” och styr över media:

Jag har inget problem med judar. Men självklart äger judar Bonniers och det är stora aktörer. Det är visserligen ett stort problem. Massinvandringen är dock det största problemet.

Hans kritik riktades även mot partiets ledning, där han menade att Sverigedemokraternas enkelriktade muslimhat och avsaknaden av kritik mot den skeva maktbalansen delvis beror på judarna inom partiet.

Höglunds uttalanden har gjort att juden Willy Silberstein, ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism, gått i taket. Han tycker att det är anmärkningsvärt att Höglund ännu inte blivit utesluten och låter inte kritiken vänta på sig. Silberstein ser det som ytterst allvarligt att Sverigedemokraterna har representanter i kommunfullmäktige som sprider ”antijudiska konspirationsteorier”:

Detta är arketypen av antisemitiska konspirationsteorier som levt i århundraden. Jag trodde att vi 2013 hade kommit längre. Jag har inget förtroende för Sverigedemokraterna men här är ett starkt bevis på att de har en starkt brinnande antisemit i sina led. En som företräder partiet i kommunfullmäktige. Jag tycker att det är mycket upprörande.

Källa:
SD-politiker: Judarna drar i trådarna


  • Publicerad:
    2013-03-21 23:00