MÅNGKULTUREN. Peter Beinart anser judarnas starka stöd för ökad invandring i kombination med Trumps hårda migrationsretorik leder till ökad antisemitism.

Enligt juden Peter Beinart, som är kontroversiell liberal skribent på New York-publikationen The Atlantic och israeliska Haaretz, leder judarnas stora stöd för ökad invandring till ökad antisemitism. I synnerhet under nuvarande president Donald Trumps politik. Det beror på att hans hårda retorik är ett uttryck för en vilja att minska invandringen från tredje världen.

Efter attentatsförsöket mot juden George Soros den 22 september, då en man i Florida skickade en bomb till Soros brevlåda, och attentatet den 26 oktober, då en man i Pittsburgh öppnade eld i en synagoga eftersom han ansåg att Hebreiska Stödföreningen för Hjälp till Invandrare försökte ”importera invasionister som dödar vårt folk”, måste de judiska konservativa brottas med en obehaglig fråga. Det skriver Beinart för The Atlantic.

Massinvandring kontra invandringsbegränsning
Frågan är inte längre: Finns det antisemitism bland konservativa amerikaner? Nu är frågan istället: Är antisemitism en oundviklig biprodukt av den nativistiska konservatism som president Trump förfäktar? Svaret på den frågan är ”ja”, anser Beinart.

Nativism är den politiska ståndpunkt som innebär en policy att främja det egna folkets intressen framför invandrarnas. Något som i sig av många vänsteranhängare anses vara en rasistisk politik, åtminstone är den inte uttryckligen globalistisk. Betydelsen av begreppet nativism har dock under 2018 förskjutits i amerikansk press och betyder nu snarare det som i Sverige kallas invandringsbegränsning.

Det är denna typ av omdefinierad nativism som Trump står för, enligt Beinart. I Sverige motsvarar det förmodligen en hållning som ligger någonstans mellan Sverigedemokraternas och det lilla partiet Alternativ för Sverige.

Judarnas historiska stöd för invandring
Kevin MacDonald visar i sin bok Kritikkulturen hur judiska lobbyister var de främsta att motsätta sig invandringsbegränsningslagarna i USA mellan åren 1924 och 1965. Denna lobbyverksamhet hade som primärt syfte att underlätta judisk rörlighet.

Den judiska historikern Ellen Eisenberg har enligt Beinart sagt att trots judarnas kamp för oreglerad invandring, orsakade tidiga former av främlingsrädsla i USA inte mycket antisemitism.

Ett exempel på det var när president Franklin Roosevelt under andra världskriget tvingade in USA:s japaner i arbetsläger där staten kunde hålla uppsikt över dem samtidigt som de sattes i nyttig samhällsproduktion. Med andra ord precis det som Adolf Hitler gjorde med samhällsfarliga individer i Tyskland.

Det var alltså en direkt motsvarighet till vad Hitler gjorde med kommunister, judar, homosexuella, zigenare och andra sorters människor som generellt ansågs ha en skadlig inverkan på samhället. I synnerhet judarna som hade förklarat krig mot Tyskland redan 1933.

Anledningen till att koncentrationslägren och främlingsfientligheten mot japaner inte orsakade antisemitism berodde enligt Eisenberg på att judar i Amerika stödde president Roosevelt. De ville inte kritisera någon del av det krig som fördes mot Tyskland. De struntade också i japaners rättigheter, främst på grund av att japanerna inte var judar.

Judarna försvarade heller inte invandrande kristna katoliker från Europa som kom i stora antal under 1800-talet, när den judiska befolkningen i Amerika var liten, hävdar Eisenberg. Det var främst efter den militära segern mot Tyskland som judar flyttade från Tyskland och andra europeiska länder till USA, där det nu bor ungefär lika många judar som i Israel. Detta beror på att färre judar än väntat har velat flytta till det uttalade judiska nationalhemmet.

Nativism blir till antisemitism
Nu för tiden, skriver Beinart, är situationen mycket annorlunda. Nativismen idag omvandlas lätt till antisemitism. Det beror på att judar verkligen är oproportionerligt stora förespråkare för invandring. De stora judiska organisationerna i USA står i stark opposition mot Trumps retorik om invandringsbegränsningar. Detsamma gäller för många judar ”på gatan”, som tenderar att stödja invandringsliberal vänsterpolitik. Judar är även starkt överrepresenterade i människorättsrörelserna, skriver Beinart.

Beinart hävdar att judarnas motiv för att stödja invandring från alla världens hörn är för att de är rädda för etniskt och exkluderande definitioner av amerikanism. Detsamma bör då gälla för Norden och Tyskland, samtidigt som judiska organisationer oroar sig för sin import av ”antisemiter”, vilket följaktligen måste bekämpas med administrativa åtgärder och sociala incitament.

LÄS ÄVEN: Judar i Tyskland vill ge muslimer nya värderingar

Enligt Beinart är det också så att amerikaner som motsätter sig inflödet av invandrare från Afrika, Mellanöstern och Sydamerika ser att judarna är mycket framträdande bland dem som förespråkar ökad invandring. Detta leder till att judarna också kritiseras, vilket enligt Beinart är, eller åtminstone leder till, antisemitism.

Det är därför, i denna Trump-era, som ökad nativism och ökad antisemitism går hand-i-hand. Före [brevbomben mot Soros och synagoga-attacken i Pittsburgh] kanske konservativa judar kunde ha förlåtits för att ha ignorerat denna dödliga kombination. Nu finns ingen ursäkt.

Problematiken är gammal och långvarig
Så långt Peter Beinart. Men handen på hjärtat, och som Kevin MacDonald visar, är detta bara en variant av samma problematik som pågått ända sedan den judiska befolkningen i det tidiga 1900-talets Amerika började bekämpa invandringsbegränsning. Donald Trump spelar en underordnad roll i denna situation och att skylla på honom leder inte långt. Det är bara det att situationen blir allt värre ju längre de judiska multikulturella projekten drivs.

I Sverige lanserade judarna via Dagens Nyheter motsvarande kampanjer för att göra Sverige mångkulturellt. Det skedde i Sverige efter mordet på president John F. Kennedy, i en lokalt anpassad strategi som nästan exakt sammanföll med upphävandet av de invandringsbegränsningslagar som judiska lobbyister i USA hade bekämpat i årtionden och som fick sin upplösning 1965. Tio år senare utropades Sverige av den socialdemokratiska regeringen och en samstämmig riksdag till ett mångkulturellt land med flera officiella minoritetsspråk, utan officiellt huvudspråk.

Kontentan av Peter Beinarts observationer torde vara att ökad invandring leder till ökad antisemitism inte bara i USA utan även i andra länder.

Källor:
How Trumpian Nativism Leads to Anti-Semitism
Kevin MacDonald (2006): Kulturkritiken. Nordiska Förlaget.
M. Eckehart (2007): Hur Sverige blev en mångkultur. Logik förlag.


  • Publicerad:
    2018-11-11 20:00