NWO. Om det inte snarast bildas en världsregering, kommer mänskligheten att gå under, säger juden Henry Kissinger.

Henry Kissinger.

Juden Henry Kissinger – krigshök inom flera av USA:s regeringar och en av ledarna för Trilaterala Kommissionen, tillika Nobelfredspristagare – säger nu att ”inte ens” USA kan stoppa coronapandemin på egen hand.

Därför, menar Kissinger, behöver en ny världsordning skyndsamt installeras, som han alltid har förespråkat.

Om USA inte parar sina ansträngningar att återuppbygga sin egen federala nationella ekonomi genom att ta de ”första stegen” till att skapa en världsregering, är människosläktet dömt till undergång, skrev Kissinger nyligen i en debattartikel i Wall Street Journal.

Inget land, inte ens USA, kan på ett strikt nationellt sätt övervinna viruset. Den rådande situationens behov måste i slutändan paras med en globalt samordnad vision och program.

Om vi inte kan göra båda saker samtidigt, kommer vi att få möta de värsta konsekvenserna av vart och ett av dessa problem, ekonomins kollaps och coronaviruspandemin, anser Kissinger.

Kissinger är missnöjd med den ”nationalistiska” tendensen att diverse nationalstater försöker forma sin politik som om de var isolerade medeltidsstäder omgivna av stadsmurar.

Som utrikesminister i Richard Nixons och Gerald Fords regeringar var Henry Kissinger en av de tyngsta spelarna i bombningarna i det utdragna kriget mot Vietnam, som USA förlorade.

Han beslutade också om bombningar av Kambodja och Laos. Vidare övervakade han operationer för att genomföra regeringskupper i Argentina och Chile, och statssanktioner mot Indonesien.

Under sin tid i Gerald Fords regering skrev han ett förslag som syftade till att kraftigt minska världsbefolkningen i tredje världen.

Journalisten Helen Buyniski kommenterar för RT detta faktum med att det därmed kan se ut som om han skulle stå på coronavirusets sida.


  • Publicerad:
    2020-04-07 15:00