JUDISK MAKT. Bara tidningar av och för judar och tidningar som Nordfront skriver om judisk makt, konstaterar en judinna.

Bara tidningar för judar och tidningar som Nordfront skriver om judisk makt, konstaterar frilansskribenten och judinnan Naomi Abramowicz i ett inlägg på Twitter. Inlägget skriver hon efter att ha läst i ett nummer av tidningen Menorah, där en text som berör det judiska inflytandet i den amerikanska politiken publicerats.

Att judiska intressen utövar ett stort inflytande över den amerikanska politiken har länge varit uppenbart för de flesta seriösa bedömare. Dessa intressen kan kopplas till sådant som onödiga krig i Israels närområde och angrepp mot medborgerliga rättigheter som de frihetliga vapenlagarna och yttrandefriheten.

Efter det senaste valet har den judiska gruppen också lyckats lägga beslag på 27 procent av ministerposterna i president Joe Bidens regering, visar en genomgång Nordfront tidigare gjort. Detta trots att de endast utgör två procent av befolkningen.


  • Publicerad:
    2021-05-22 21:25