USA En judisk kvinna vandaliserade ett judiskt tempel och återvände sedan till brottsplatsen för att skrika på barn som närvarade vid en gudstjänst. Nu utreds om gärningskvinnan har psykiska problem och om det rör sig om ett hatbrott.

Då en rabbin på lördagen den 14 januari åkte till Emanu El synagogan i Houston, Texas, möttes han av vad han kallade för ”en ohelig överraskning”. Enligt åklagare har en judisk kvinna brutit sig in på lördagen och orsakat förstörelse för tusentals dollar.

Rabbinen tog enligt uppgifter kvinnan på bar gärning i templets predikstol när han anlände till platsen för att förbereda en bar mitzvah som skulle äga rum under dagen.

Skadorna omfattande

— Skadorna är omätbara, sade distriktsåklagare Erica Winsor enligt Click 2 Houston

Religiösa föremål ska under kvinnans besök ha tagits från dess platser och vissa av dessa ska ha skadats. Distriktsåklagare Winsor väljer att trycka på att kvinnan hade spillt rött vin på templets torarulle som det ”mest viktiga” i sammanhanget.

— Det viktigaste var en torarulle som hade tagits från den heliga arken och spridits ut på golvet. Och det hade spillts rött vin på den rullen. Den kan inte bara repareras, den måste kanske ersättas, beklagade Winsor enligt Click 2 Houston

Skåpet som torarullen förvaras i kallas för den heliga arken och torarullen tar många år att skriva då den skrivs för hand.

Återvänder till brottsplatsen

Den misstänkta judinnan vid namn Ezra Law bestämde sig i fredags den 20 januari för att istället för att inställa sig vid domstolen för sin förhandling, åka tillbaka till brottsplatsen för att skrika på barn som som närvarade på en gudstjänst.

En arresteringsorder utfärdades för Law, som dock hade lämnat platsen innan polisen hann fram för att gripa henne.

Trots all uppståndelse kunde den planerade bar mitzvahn gå av stapeln som planerat på lördagen. Det framkommer inte ifall Ezra Law är medlem i Emanu El-församlingen eller inte.

Möjligt hatbrott

Law åtalas för ”grovt kriminellt ofog inne på en plats för tillbedjan” och hennes mentala hälsa kommer att utvärderas i samband med att hon häktas. Man utreder dock ifall judinnans vandalism kan uppfylla kriterierna för ett hatbrott.

Om defintionen för hatbrott i delstaten Texas kan man läsa följande.

Ett hatbrott är en kriminell handling som begås mot en person eller en persons egendom som motiveras av fördomar mot en persons eller en grupps, ras, hudfärg, handikapp, religion, nationellt ursprung eller arv, ålder, sexuell preferens, könsidentitet och uttryck, eller status som en fredsofficer eller domare.

Vidare kan man läsa att man i Texas inte kan dömas för specifikt hatbrott, utan att det är en grund för ett hårdare straff i samband med vissa brott.